STVARNA PRAVA STEČENA U ZONI MORSKOG DOBRA DO DONOŠENJA NOVOG ZAKONA OSTAJU...

STVARNA PRAVA STEČENA U ZONI MORSKOG DOBRA DO DONOŠENJA NOVOG ZAKONA OSTAJU NEPOVRIJEĐENA

198
0
Podijeli

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o morskom dobru, koji je proteklih dana izazvao veliku pažnju u primorskim opštinama, zbog pravnog stava Vrhovnog suda.

Radi upravljanja morskim dobrom, Vlada će osnovati Agenciju, za čiji rad će se sredstva obezbjeđivati iz naknade od zakupa morskog dobra, koncesione naknade i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.
Pored ostalog, predviđeno je da se na djelovima morskog dobra ne može sticati pravo svojine, s tim da stvarna prava stečena do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju nepovrijeđena.
U članu 25, neprenosivost stvarnih prava naznačeno je da se na morskoj obali, obali rijeke Bojane, plažama, kupalištima, pristaništima, privezištima, pontama, postama, mandraćima, sidrištima i vezovima ne može sticati pravo svojine ni druga stvarna prava po bilo kom osnovu. Vlasnik nepokretnosti koji namjerava da proda nepokretnost u zoni morskog dobra, dužan je da podnese pisanu ponudu Vladi.
Ovim zakonom ne dira se u stvarna prava u privatnoj svojini na nepokretnostima u zoni morskog dobra, stečena u skladu sa propisima, do dana stupanja na snagu ovog zakona.
Morsko dobro je u državnoj svojini, ako za pojedine djelove zakonom nije drukčije određeno.
Na morskom dobru mogu se steći posebna prava korišćenja, u skladu sa zakonom. Posebna prava korišćenja, su koncesija i
zakup. Vlasnik nepokretnosti koju namjerava da proda, a u zoni je morskog dobra, dužan je da prvo podnese pisanu ponudu Vladi.
Prilaz morskoj obali, plažama i kupalištima je slobodan, besplatan i, po pravilu, pod pravim uglom, odnosno drugim najkraćim putem.
Zabranjeno je postavljanje ograda ili drugih prepreka na morskom dobru koje onemogućavaju prilaz morskoj obali, plažama i kupalištima.
Ako se na drugi način ne može obezbijediti prilaz morskom dobru, radi opšte upotrebe morskog dobra, Agencija će pokrenuti postupak eksproprijacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. Granicu morskog dobra na kopnu i granicu morske obale utvrđuje Vlada Crne Gore na predlog Državne komisije za utvrđivanje granice morskog dobra na kopnu.
Ova komisija imaće sedam stalnih članova i jednog člana predstavnika primorske opštine: Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi.
Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade cilj predloženih zakonskih rješenja je unapređenje sveukupne valorizacije i generalne zaštite morskog dobra, uz obezbjeđenje slobodnog pristupa obali, plažama i kupalištima.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code