Početna Društvo Tender za regionlani put na Luštici, u dužini od 9,3 km

Tender za regionlani put na Luštici, u dužini od 9,3 km

0

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta puta na poluostrvu Luštica. Riječ je o tehničkoj dokumentaciji za izgradnju regionalnog puta u dužini od 9.300 m, od kompleksa Orascoma do budućeg kompleksa Nortstar. Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om je 160 hiljada eura.

Izvođač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti .
Rok izvršenja ugovora je 3 mjeseca od dana zaključivanja ugovora.

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 h, zaključno 3.avgusta do 9 h, u Građanskom birou.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 3. avgusta u 9,30 h, u prostorijama male sale Skupštine opštine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code