Početna Ekonomija TREĆI ANEKS UGOVORA ZA IZGRADNJU GOLF KOMPLEKSA U TIVTU

TREĆI ANEKS UGOVORA ZA IZGRADNJU GOLF KOMPLEKSA U TIVTU

0

Prijedlogom trećeg aneksa ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu predviđa se da zakupac “BOKA GOLF DEVELOPMENT” DOO, najkasnije do 14. marta 2014. godine uplati 270.000 eura što će predstavljati garanciju zakupca da će ispuniti obaveze iz Ugovora o zakupu i Aneksa I, II i III.

Takođe, najkasnije do 20. juna 2014 treba da uplati 1.069,891.60 eura što predstavlja ostatak zakupnine za 8 ipo godina zakupa.
Zakupac dostavljanjem ove prve garancije ispunjava uslove za otpočinjanje procedure i podnošenje zahtjeva, zajedno sa zakupodavcem „MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT” AD, nadležnom organu za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za golf teren, na osnovu kojih je zakupac obavezan da dostavi revidirani projekat sa svim pratećim studijama, i pribavi građevinsku dozvolu, najkasnije do 1. juna 2014.
Novim aneksom predviđa se da će ugovor automatski raskinuti ukoliko zakupac najkasnije do 14. marta 2014. godine ne uplati na račun “MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT” iznos od 270.000 eura ili ukoliko novi ugovor ne stupi na snagu zaključno sa 28. junom 2014. godine.
Ukoliko nastupi prestanak ovog Ugovora o zakupu automatskim raskidom zbog toga što “BOKA GOLF DEVELOPMENT” DOO iz Anexa nije ispunila obaveze III, MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT će zadržati iznos od 270.000 eura.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code