U BOKI KOTORSKOJ 16 REGISTROVANIH LOKACIJA NA KOJIMA SE UZGAJAJU ŠKOLJKE I...

U BOKI KOTORSKOJ 16 REGISTROVANIH LOKACIJA NA KOJIMA SE UZGAJAJU ŠKOLJKE I RIBE, ALI IMA I DIVLJIH

296
0
Podijeli

U skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi iz 2009. godine, za sada nema izdatih dozvola za marikulturu.

Četiri uzgajivača su ove godine podnijeli zahtjeve i dostavili dokumentaciju, pa je izdavanje dozvola u toku – odgovor je ministra poljoprivrede u ruralnog razvoja Petra Ivanovića na poslaničko pitanje Ljerke Dragičević (HGI) koja je pitala koliko u Boki ima izdatih dozvola za uzgoj školjki, mušulja, dagnji i kamenica, te za uzgoj ribe.
Kako je Ivanović istakao, prema evidenciji koju vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na području Boke Kotorske, postoji 16 lokacija na kojima se obavlja marikultura i na kojima se uzgajaju
mušulje, kamenice, orada i brancin.
Saglasnosti za pojedinačne lokacije izdao je Institut za biologiju mora iz Kotora. Sve lokacije obuhvaćene su planom utvrđenih zona za marikulturu, tj. Prostornim planom područja posebne namjene za Morsko dobro.
Većina uzgajivača je prema prethodnom Zakonu o morskom ribarstvu posjedovala dozvolu. Svi koji se nalaze u na ovoj evidenciji imaju jasno ograničena uzgajališta.
Takođe, Ministarstvo poljoprivrede ima uvid u godišnju proizvodnju svakog evidentiranog uzgajališta – rekao je Ivanović.
Za dio pitanja koje se odnosi na zagađivanje morskog dna, on je pojasnio da je uzgoj školjki (mušulja i kamenica) po intenzitetu “ekstenzivan”, te ne podrazumijeva dodatnu prihranu, osim hrane koju školjke uzimaju iz mora.
Ovakav tip uzgoja ne prouzurkuje nikakvo zagadenje, već naprotiv omogućava čišćenje mora.
Sa druge strane riba, koja se proizvodi na dvije lokacije u Boki, uzgaja se “intenzivnim” načinom, koji podrazumijeva vještačko hranjenje. U oba slučaja može se govoriti o izvjesnom zagadđenju mora – potvrđuje Ivanović.
Jedno od dva postojeća uzgajališta ribe koristi princip integralne multitrofieke marikulture. Drugim riječima, riba i školjka gaje se zajedno. Na taj način, veliki dio nusprodukata koji se stvaraju pri uzgoju ribe, a koji negativno utiču na okolinu, koriste se kao izvor hrane u drugom podsistemu – uzgoju školjki.
Jedna od saglasnosti koju treba pribaviti za dobijanje dozvole za marikulturu dokument o procjeni uticaja na životnu
sredinu, koju izdaje Agencija za za zaštitiu životne sredine.
U nadležnosti ove ustanove je da, u skladu sa zakonskim procedurama, procijeni uticaj uzgajališta ribe na životnu sredinu, što ovo Ministarstvo uzima u obzir prilikom izdavanja dozvole.
On je potvrdio, da je Dragičevićka dijelom u pravu kada govori o bidonima, stiroporu i kojekakvim predmetima koji su postavljeni na različitim lokacijama u moru zbog uzgoja mušulja i koji „kvare sliku uzgajališta”.
Radi se o malim , all ipak nelegalnim uzgajalištima, koji otežavaju rad evidentiranim uzgajivačima.
Njihovo postojanje treba da sankcioniše Uprava za inspekcijske poslove – zaključio je Ivanović.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code