U Borodogradilištu još sedam lokacija za remedijaciju tla

U Borodogradilištu još sedam lokacija za remedijaciju tla

5
Podijeli

Rezultati dodatnih analiza i remedijacionih kriterijuma postavljenih u zoni Brodogradilišta Bijela na kojoj je predviđena sanacija u okviru projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, utvrđeno je 7 dodatnih potencijalnih lokacija za sprovođenje mjera sanacije, odnosno remedijacije tla. To se navodi u Vladinoj Informaciji o sprovođenju istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma koncesionog područja Brodogradilišta Bijela, koju je usvojila na sjednici 18. oktobra.

Već na sljedećoj, 25.oktobra Vlada je usvojila Infirmaciju o sprovođenju istraživanja preostalog neispitanog kopnenog dijela i akvatorijuma koncesionog područja JBB i saglasna je da ispitivanja sprovede konzorcijum Damen-Porto Montenegro, u iznosu od 126,9 hiljada eura, bez PDV-a.

Picerija i restoran

Riječ je o lokacijama: stanici za zauljani otpad “Hemosan”, dijelu hale brodogradnje – brodograđevni prostor, dva dijela remontne hale, dva dijela radioničke hale, posebnom dijelu brodogradnje-nadstrešnica, površini ispred poslovnog prostora brodogradnje i prostoru ispred pomoćnog starog skladišta brodogradnje.

S obzirom da je područje stanica za zauljani otpad “Hemosan” zagađeno u mjeri koja zahtijeva hitnu sanaciju, tokom 2016. godine sa Svjetskom bankom razmatrana je mogućnost da to područje bude obuhvaćeno remedijacijom kroz projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, ali tek u drugoj fazi, odnosno kada krene remedijacija dijela lokacije čija sanacija predviđena Ugovorom o zajmu potpisanim između Vlade Crne Gore i Svjetske banke.

Neopohodna dodatna istarživanja

Za uključivanje novih lokacija u program sanacije kroz projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, neophodno je uraditi detaljniju procjenu/istraživanja, kako bi se definisale mjere remedijacije, odnosno donijela odluka da li je i na kojim djelovima istraživane lokacije potrebno pristupiti čišćenju, kao i precizirali troškovi ove aktivnosti.
Ova dodatna istraživanja neophodno je sprovesti kako bi se: utvrdilo tzv. „nulto stanje na cjelokupnoj lokaciji Brodogradilišta Bijela“, ostvarila dugoročna održivost višemilionskih sanacionih mjera koje se sprovode u okviru Faze I (tj. već ugovorenih radova sa kompanijom Valgo S.A Francuska), radi pripreme lokacije za preuzimanje budućem koncesionaru, odnosno konzorcijumu Porto Montenegro – Damen.

Zadatak je da se utvrdi postojeći kvalitet onih djelova Brodogradilišta Bijela koji nijesu uključeni u Fazu I remedijacije (odnosno u već ugovorene radove na remedijaciji), a koji uključuju: zemljište, podzemne vode i akvatorijum brodogradilišne luke (sedimente i otpad na morskom dnu oko Brodogradilišta Bijela).
Konzorcijum Damen-Porto Montenegro se, kao budući koncesionar, obratio Vladi s prijedlogom da, u ime Vlade Crne Gore, obavi navedena istraživanja. Konzorcijum  je procijenio da su za dodatno ispitivanje preostalog dijela lokacije Brodogradilišta Bijela neophodna sredstva u iznosu od 126.932,00 € (bez PDV-a), kao i iznos od 59.999,06 € (sa PDV-om) za analizu podataka dobijenih istraživanjem i ispitivanjem koja bi sproveo DOO CETI.

Iznos od 126.932,00 € (bez PDV-a), konzorcijum Damen-Porto Montenegro spreman je da obezbijedi iz svojih sredstava, s tim da im se navedeni iznos nadoknadi umanjenjem koncesione naknade. Iznos od 59.999,06 € (sa PDV-om) za usluge koje će prilikom istraživanja pružiti DOO CETI, neophodno je prenijeti sa računa Ministarstva održivog razvoja i turizma. Nakon završetka svih zadataka, Vlada i konzorcijum Damen-Porto Montenegro moći će da: odrede mogući Plan remedijacije za Fazu Il, uključujući i Hemosan područje, pripreme sprovođenje Plana remedijacije za Fazu Il paralelno sa remedijacijom Faze I (uključujući troškove i period trajanja),  ažuriraju lzvještaj o nultom stanju, koji će biti sastavni dio dodataka koje treba priložiti u usaglašenoj formi uz Koncesioni ugovor za brodogradilišnu luku Bijela.

5 Komentari

 1. Koje se odje pare vrte a na sela u zaledju Herceg Novom nam propadaju iseljavaju se mladi vratimo sjaj Ubala ko nekada sto je bio. Odje milioni se vrte e da je nama makar jedan milion i da napravimo put Ubli-Risan i da budemo metropola turizma ali ova vlada nema sluha. Sa Ubala se vidi citava Boka ljudi ulazimo u sela! VAZDA STE DOBRO DOSLI U SELO UBLI 10KM OD SELA KAMENO-ZLIJEBI!

 2. Kako je neko rijesio da se jos jednom ugradi I omasti brke pod parolom ekologije…Jos cemo mi Damenu platit da uzme koncesiju…blago nam ga u pamet!

  6
  3
  • U Hrvtskoj 3 Maj i Uljanik odleze u stečaj,7000 radnika bez posla u brodogradilištima.
   Koliko ih se kod zaposli u novom brodogradilištu u Bijeloj,a ne može funkcinisat sa manje od 150 radnika,mi sa Dmenom smo samo na dobitku.

   1
   2
 3. Divno i krasno ,zakopavali mazut kraj obale i sad navodno otkrivaju zagađene zone,foliranti.A kako vidim i onaj radioaktivni pijesak se odvori na Mars uveliko.CIA vam je napravila ekspertizu gdje upozorava turiste da je more i vatduh zagađen,šta vam treba više da shvatite da u državi gdje nema industrije nešto gadno ne štima.

  10
  1

Ostavite komentar

*

code