U Herceg Novom preko 500 nelegalnih potrošača vode, kazne od 570 do...

U Herceg Novom preko 500 nelegalnih potrošača vode, kazne od 570 do 23.400 eura

0
Podijeli

U sklopu planiranih aktivnosti na detekciji i smanjenju gubitaka na mreži, iz novskog Vodovoda vrše sistematske akcije na  ispitivanju nepropusnosti rezervoara u sistemu vodosnabdijevanja,  neophodne reparacije u cilju povećanja pogonske spremnosti, kao i otkrivanje nelegalnih i sumnjivih potrošača, saopštavaju iz hercegnovskog preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija.

U prethodnom periodu je to bio prioritetan zadatak, kojim su se bavili timovi iz službe za detekciju gubitaka, službe naplate, službe za izdavanje dokumenata za priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i inkasanti i operativne ekipe za održavanje vodovodne  i kanalizacione mreže.

Picerija i restoran

U akciji otkrivanja nelegalnih objekata koji nemaju legalan priključak na vodovodnu ili kanalizacionu infrastrukturu na teritoriji opštine Herceg Novi evidentirano je preko 500  slučajeva. DOO Vodovod i  kanalizacija Herceg Novi je krenuo sa sistematskim pristupom u otkrivanju i procesuiranju, odnosno isključenju sa vodovodne mreže svih stambenih i privrednih objekata koji ne ispunjavaju administrativne i/ili tehničke uslove za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Tokom ove sedmice sprovodi se procedura obavještavanja i isključenja sa mreže objekata u inkasantskim zonama 1,2, i 4, na području Sutorine i Tople.

Obavještavamo vlasnike nelegalnih objekata na području čitave opštine Herceg Novi da će biti primjenjivana Odluka o naknadi štete prouzrokovane nelegalnim odnosno nepravilnim priključenjem na vodovodnu mrežu, (br.05-3065/04 od 14.12.2004.g.) kojom su predviđene kazne za potrošače za koje se utvrdi da su se neovlašteno priključili na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i dužni su da plate naknadu štete za neovlašteno korišćenje vode. Visina kazne zavisi od promjera, odnosno propusne moći cijevi na koju se nelegalni potrošač priključio i kreće se od  572,30€ do 23.440,00€. Procjenjenu štetu korisnik je dužan da nadoknadi prije dobijanja legalnog priključka.

Nelegalni potrošači imaju rok do 15. jauara 2018. gidine da  Vodovodu i kanalizaciji Herceg Novi dostave dokaz o započetom postupku legalizacije objekta kod nadležnih službi u Opštini Herceg Novi, u protivnom će pomenuta odluka biti primjenjena i potrošač isključen sa vodovodne mreže.

Marketing

Nema komentara