U NOVOM AŽURNIJA UPLATA BORAVIŠNE TAKSE

U NOVOM AŽURNIJA UPLATA BORAVIŠNE TAKSE

147
0
Podijeli

Za prvih šest mjeseci ove godine uplaćeno je 47.603 eura, ili za 15 odsto viša nego lani na ime boravišne takse u Herceg Novom.

Najveći priliv je iz hotela, 20.270 eura, zatim turističkih agencija 12.152 eura, pa zdravstvenih centara 7.249 eura. Stanodavci su uplatili 6.133,56 eura.
Boravišna taksa se u periodu turističke sezone, od 15. juna do 15. septembra, plaća u iznosu od 0,70 eura dnevno po osobi.
Naplatu boravišne takse obavlja pravno i fizičko lice koje pruža usluge smještaja.
Boravišnu taksu ne plaćaju: djeca do 12 godina starosti, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi, distrofičari i dr.), lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.
Boravišna taksa je prihod Turističke organizacije, koji se raspoređuje tako da 80% pripada lokalnoj turističkoj organizaciji, a 20% Nacionalnoj turističkoj organizaciji.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code