Početna Eco Uključiti lokalnu zajednicu i ribare u zaštitu morskog biodiverziteta

Uključiti lokalnu zajednicu i ribare u zaštitu morskog biodiverziteta

0

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, u Kotoru jedan je od partnera u IPA projektu “ADRIATIC NETWORK FOR MARINE ECOSYSTEM“ – ADRINET.  Problemi upravljanja obalnim područjem, zaštita morskog ekosistema, uz razmjenu iskustava dobre ribolovne prakse, mogu se riješavati sveobuhvatno , potvrđuju šest partnerskih organizacija iz Italije, Albanije i Crne Gore.

Realizacija projekta počela je u martu 2018. i trajaće do marta 2020. godine.

Aktivnostima ADRINET projekta u zaštitu morskog biodiverziteta uključuju se i lokalne zajednice i ribari. Odrešuju se najčešće ribolovne rute, odnosno “HOT SPOT“ lokacije na kojima ima najviše izgubljenog ribolovnog alata. Inovacija u okviru ovog projekta predviđa nabavku opreme – čipova koji će se postavljati na ribolovne alate, koji bi prilikom gubljenja alata slali GPS signale i time omogućili njihovo lociranje i vađenje. Time bi se značajno smanjio uticaj “GHOST FISHING-a” odnosno smanjio nepotreban gubitak ribljeg fonda u mrežama izgubljenim na dnu.

U projekat su, osim Instituta za biologiju mora, uključene i naučne institucije iz Tirane i Barija, koje će dati doprinos u procjeni i monitoringu zagađenja teškim metalima, pesticidima, antibioticima i mikroplastikom u ribama i morskoj vodi. Takođe, kao i obuke profesionalnih ribara za korišćenje inovativnih metodologija u ribarstvu.

Očekivani rezultati projekta su izrada Protokola o integrativnom upravljanju obalnim područjem i Priručnika o zajedničkim aktivnostima u slučaju zagađenja. Dobiće se i podaci o trenutnom opterećenju morskog i obalnog ekosistema različitim polutantima kao i procjena rizika za riblji fond.

Centri za ribare i mikročipovi za mreže i vrše

Kroz ADRINET će u Crnoj Gori biti formirana tri referentna centra za lokalne ribare u okviru opština.

Biće organizovane tri akcije čisćenja morskog dna, sakupljanje izgubljenih mreža i ribolovnog alata. Ribarima koji budu učestvovali u akciji čišćenja biće donirano 6 000 RFID mikročipova za mreže i vrše, čime bi se spriječilo njihovo gubljenje, a time i smanjili gubici ribljeg fonda od posljedica “ghost fishing-a.”

Holistički pristup problemu kroz upotrebu odgovarajuće tehnologije, kompetentnost, stručnost i primjenu novih znanja, omogućiće održivost projektom predviđenih aktivnosti i nakon perioda njihovog finansiranja, što je i glavni cilj projekta.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code