UKOLIKO SE NE NAMIRE DUGOVI, IPAK, MOŽE DOĆI DO PRODAJE KARAČE

UKOLIKO SE NE NAMIRE DUGOVI, IPAK, MOŽE DOĆI DO PRODAJE KARAČE

117
0
Podijeli

Osnovni sud u Herceg Novom izražava duboku solidarnost sa građanima Herceg Novog u naporima da ne dođe do prodaje košarkaškog igrališta, na Karači, kao mjesta od društvenog, istorijskog i sportskog značaja, pa i na način da se grad – lokalna uprava i građani organizuju tako što će sakupiti novac za namirenje izvršnog povjerioca – rekli su danas Radiju Jadran iz Osnovnog suda, ogovarajući na juče postavljena pitanja o slučaju prodaje Karače radi namirenja duga bivšem košarkašu Primorja Milanu Stojanoviću.

Ipak, ukoliko ne dođe do izmirenja dugovanja na neki od mogućih načina, neizbježno je da će se dug jedino moći namiriti prodajom nepokretnosti, a o tome da li će se određena nepokretnost, radi namirenja duga, prodati ili ne, odlučivaće samo sud u zakonitom postupku, uz poštovanje svih načela postupka izvršenja – pojašnjavaju u Osnovnom sudu. Oni obrazlažu ovakvu odluku potpuno zakonskom, te taksativno u odgovoru našoj redakciji navode slijed događaja koji je doveo do ovakave presude.
– Rješenjem Osnovnog suda u Herceg Novom od 22.11.2010. godine, usvojen je predlog izvršnog povjerioca Milana Stojanovića iz Herceg Novog, protiv izvršnog dužnika Košarkaški klub “Primorje” Herceg Novi, a radi izvršenja pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u Herceg Novom od 30.09.2010. godine,kojim je određeno je izvršenje zabranom-blokadom i prenosom novčanih sredstava sa računa izvršnog dužnika na račun izvršnog povjerioca.
Pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u Herceg Novom od 30.09.2010. godine, tuženi Košarkaški klub “Primorje” iz Herceg Novog obavezan je da Stojanoviću isplati iznos od 4.500 eura. Međutim, on je 29.06.2012. godine, podnio prijedlog za promjenu sredstava izvršenja i uz prijedlog dostavio ovjeren List nepokretnosti br. 228 KO Herceg Novi od 27.06.2012. godine, izdat od Uprave za nekretnine u kojem je na parceli koja je u naravi neplodno zemljište, površine 616 m2, kao vlasnik upisan Košarkaški klub “Primorje” Herceg Novi u svojini 1/1.
Izvršni povjerilac traži tada da se njegovo potraživanje naplati prinudnim putem procjenom i prodajom označenih nepokretnosti. Sud na osnovu ovakvog prijedloga donio rješenje 11.07.2012. godine, kojim je odredio izvršenje procjenom i prodajom nepokretnosti.
Rješenje o izvršenju Osnovnog suda u Herceg Novom 11.07.2012. godine, saglasno odredbi čl. 158 st. 1 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, odmah po donošenju dostavljeno je Upravi za nekretnine PJ Herceg Novi radi upisa postupka izvršenja u javnu knjigu, što je Uprava za nekretnine PJ Herceg Novi i učinila i rješenje o izvršenju upisala u javnu knjigu sa datumom provođenja 27.07.2012. godine, dok je izvršni dužnik Košarkaški klub “Primorje” Herceg Novi još bio u svojini nepokretnosti.Na taj način izvršni povjerilac je upisom rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti stekao pravo zaloge i pravo prvenstva naplate.
Istina je da je Opština Herceg Novi postala vlasnik predmetne nepokretnosti, onog trenutka kada je upisana u katatstar nepokretnosti kao vlasnik, a to je 28.02.2013. godine, znači skoro osam mjeseci nakon upisa rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti.
Saglasno čl. 158 st. 2 Zakona o izvršenju i obezbeđenju u ovoj konkretnoj situaciji izvršni povjerilac je stekao pravo da svoje potraživanje namiri iz nepokretnosti i u slučaju kada treće lice, a nakon upisa rješenja o izvršenju u katastar nepokretnosti, stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine. Znači da u konkretnoj situaciji ne postoje smetnje da se prodajom nepokretnosti izvršni povjerilac namiri – saopštavaju iz Osnovnog suda.
Juče u prostorijama Osnovnog suda u Herceg Novom bila je zakazana prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti i nije bilo prijavljenih i zainteresovanih kupaca.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code