Početna Društvo Umanjene cijene usluga za zakupce na pijacama preko 30 odsto

Umanjene cijene usluga za zakupce na pijacama preko 30 odsto

1

Komunalno stambeno preduzeće Herceg Novi umanjilo je dio cijena komunalnih usluga za korišćenje prodajnih mjesta i opreme na gradskim pijacama u Herceg Novom i Igalu za preko 30%. One će važiti do 1. maja sljedeće godine ili do usvajanja novog cjenovnika koji treba da donese SO Herceg Novi.

Foto: Služba za informisanje OHN

Odluka o smanjenju i oslobađanju plaćanja dnevne naknade za korišćenje prodajnih mjesta na pijacama donijeta je na drugoj redovnoj sjednici Odbora direktora 8.decembra, obavještavaju iz KS Herceg Novi.

U obrazloženju ovakve odluke kao razlog navodi se situacija apandemijom corona virusa, kao i potreba revitalizacije i oživljavanja prostora gradskih pijaca, kao to što se ova komunalna djelatnost finansira isključivo iz prihoda preduzeća, bez pomoći lokalne samouprave. Takođe troškovi održavanja prostora su znatno veći, radi sprovođenja mjera mjera zaštite u sprječavanju širenja pandemije.

Tako je na zelenoj pijaci i u sektoru prodaje mliječnih proizvoda na glavnoj pijaci smanjena dnevna naplata pijačne takse sa 1,5 na euro za sve zakupce koji imaju potpisan ugovor o mjesečnom zakupu na minimum 6 mjeseci. Od plaćanja dnevne naplate pijačen takse oslobađaju se svi zakupci upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U ribarnici na glavnoj pijaci dnevno korišćenje komore za održavanje ribe do 3 kašete je 1,5 po kašeti, svaka sljedeća euro. Umanjenje dnevne naplate pijačne takse zakupcima rashladnog stola u ribarnici registrovanim ribarima ili nosiocima dozvola za marikulturu koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Crne Gore i koji djelatnost obavljaju na području Crne Gore, smanjena je sa 5 na 3 i po eura.

Zakupcima na mješovitoj pijaci u Igalu koji su potpisali ugovor o mjesečnom zakupu na minimum 6 mjeseci dnevna naplata – pijačna taksa naplaćivaće se isključivo pijačnim danom ( subota ) po umanjenoj tarifi sa 1,5 na euro. Dnevne naplate biće oslobođeni svi zakupci upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Na istoj sjednici Odbora direktora, donesena je Odluka o oslobađanju od dijela godišnje naknade ili kompletne naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2020. godinu, u sektorima turizam, saobraćaj i ugostiteljstvo.

Kako se precizira u Odluci, od dijela godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za ovu godinu, oslobađaju se svi komercijalni objekti kojima je obavljanje djelatnosti bilo zabranjeno u martu, aprilu i maju zbog sprječavanja širenja epidemije virusa. Obaveze plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta oslobađaju se za čitavu godinu svi komercijalni objekti kojima je obavljanje djelatnosti bilo posebno ugroženo usljed pandemije.

Oslobađanje ostalih komercijalnih objekata od plaćanja dijela ili kompletne godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2020. Godinu, može se obaviti isključivo na osnovu dostavljenog dokaza o prestanku rada u određenom periodu. Spisak djelatnosti koje se oslobađaju od naplate dostupan je na sajtu Komunalno stambenog preduzeća.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code