Početna Društvo Uspješan nastavak implementacije projekta ADRINET

Uspješan nastavak implementacije projekta ADRINET

0

U okviru trećeg sastanka Upravnog odbora projekta ADRINET, u Valoni je upriličena prezentacija do sada sprovedenih aktivnosti i nabavljene opreme, detaljno su analizirani radni paketi, kao i ciljevi, prioriteti i budući tok implementacije projektnih aktivnosti radi efikasnog ispunjavanje projektnih zadataka, uz kontinuirano jačanje transnacionalnog partnerstva. U fokusu sastanka bilo je stanje morske flore i faune, nivo zagađenja i problemi sa kojima se suočavaju ribari u našem regionu, saopšteno je na sajtu lokalne uprave.

Opština Herceg Novi je preko Kancelarije za međunarodnu saradnju ovim projektom obezbijedila 203.915 eura za mapiranje ribolovne aktivnosti i određivanje mjesta na kojima ima najviše izgubljenog ribolovnog alata, radi čišćenja podmorja i očuvanja ribljeg fonda morskog akvatorijuma.

Picerija i restoran

„Uspješno sprovođenje projektnih aktivnosti vodi nas, korak po korak, bliže ostvarivanju zajedničkog cilja projekta koji je očuvanje i unaprijeđivanje upravljanja obalnim područjem primjenom prekograničnog pristupa kako bi se eliminisao negativan uticaj na morski biodiverzitet“, poručeno je sa sastanka.

Uključivanjem lokalnih zajednica iz prekograničnog područja omogućava se prenošenje znanja i iskustava između naučnih institucija, lokalnih samouprava, udruženja ribara i ostalih zainteresovanih strana, što je od presudnog značaja za pametan, inkluzivan i dugoročno održiv razvoj regiona, te jačanje saradnje zemalja Južnog Jadrana.

Projekat Jadranska mreža za morski ekosistem – ADRINET odobren je po pozivu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, koji je uspostavljen radi pružanja dodatne podrške saradnji u regiji južnog Jadrana. Realizuju ga partneri: Univerzitet iz Barija, Univerzitet iz Tirane, Instituta za biologiju mora iz Kotora i opštine Herceg Novi, Kastro i Valona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera: Opštine Herceg Novi, Instituta za biologiju mora iz Kotora, Univerziteta iz Barija, Univerziteta iz Tirane i opština Kastro i Valona.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code