Početna Naslovna Usvojen budžet Opštine Herceg Novi za 2021. godinu

Usvojen budžet Opštine Herceg Novi za 2021. godinu

7

Hercegnovski odbornici su sa 17 glasova za, 4 protiv i 1 uzdržanim izglasali Prijedlog Odluke o budžetu za 2021. godinu koji je projektovan na 15,98 miliona eura i skoro 15 odsto manji nego prethodni.

Bez obzira na aktuelnu situaciju odbornici opozicionog DPS ustvrdili su da je budžet opet potrošački, a ne razvojni, dok su iz vladajuićih Demokrata ustvrdili da je riječ o budžetu koji je realan, a iz Novske liste da je „barem za preživjet“.

Predstavljajući budžet načelnica Sekretarijata za lokalne javne prihode i finansije, Irena Vučković, istakla je da je Prijedliog Odluke o budžetu planiran na 15.980.000 hiljada eura, 14,9% manje no u odnosu na budžet za ovu godinu. Projekcija budžeta je rađena u skladu sa krizom koja će trajati kako je rekla i narednu godinu i uticati na prihode.

„Najznačajnije učešće u prihodima čini porez na imovinu od 5,8 miliona eura – 36% od ukupno planiranog budžeta, naknada za komuanlno opremanje 1,8 miliona eura – 11,26%, ustupljeni prihodi od 2,4 miliona eura. ( porez na dohodak fizičkih lica, prihod od poreza na promet nepokrentostiI ), pojasnila je ona.

Rashodi su kako je rekla na nivou operativnog budžeta kao i prošlih godina, malo uvećani, jer veći dio obaveza iz ove godine prenosi se na sljedeću.

„Kapitalni budžet planiran je na 3.832.000 eura, 24% ukupnog budžeta, od čega su najznačajniniji izdaci za izgradnjuu javne garaže i trga ispred opštine, Autobuske stanice, ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, hidrpotehničku strukturu kao i porjkete Kancelarije za međunarodnu saradnju koji se finansiraju iz sredstava EU“, pojasnila je ona.

Kazala je da je nakon javne rasprave budžet pretpio minimalne izmjene u skladu sa Ministarstvom finansija, u prihodnoj strani. Izmijenjena je stavka sopstevni porihodi sa 10.640.000 eura i sada 10.590.000 eura, stavka prodaja imovine i prihodi od zakupa sa planiranih 500 hiljada izmijenjena je na 100 hiljada, ustupljeni porihodi sa, 1,9 miliona eura izmijenjena je na 2.440.000 eura.

U opštem dijelu primanja porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica planiranih na iznos od 700 hiljada izmijenjen je na 800 hiljada, poreziu na ostala primanja zaposlenih sa 100 hiljada izmijenjen je zna 150 hiljada, porezi na prihod od kapitala sa 100 hiljada izmijenjen je na 150 hiljhada, porez na promet nepokrentosti umjesto 950 hiljada iznosi 1.150.00p hiljada, porez na nepokretnosti sa palniarnog 5.650.000 ez+ura mijenja se na 5.800.000 eura, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa 2 miliona eura planiranih izmijenjnea je 1.800.000 eura, prihodi od valorizacije nepokretne imovine, prodaje i zakupa sa 500 hiljada mijenjaju se na 100 hiljada, primanja od koncesionih nakanada za korišćenje privrednih dobara koje daje država mijenja se sa 30 na 70% a iznos ostaje isti,mobjasnila.

Odobornik OO DPS Zoran Kovačević ocijenio je da „peglanje troškovne sa rashodnom stranom“ obesmišljava raspravu o budžetu, jer samo 1/5 kapitalnog budžeta, kako je ocijenio biće utrošena na unaprijeđenje vidljivoga, veliko dio su troškovi što kako je rekao građani neće vidjeti: „Kapitalni budžet je uvijek bio mali i ne izvrši se nikad jer se prenose iz godine u godinu“, istakao je između ostalog Kovačević.

Odbornik Dragan Jankvić pitao je od koga Opština očekuje donacije od 200 hiljada eura. Rashod za plate i kapitalni budžet razlikuju se u procentima 2% u korist kapitalnog budžeta što daje opravdano razmiščljanje da je riječ o potrošačkom budžetu.

Odbornica Demokrata Tamara Vujović podsjetila je da je ova vlast na početku mandata najavila da će se ulagati u zapuštenu infrastrukturu, raditi na poboljšanju kvaliteta života u naseljima, poboljšati sistem rasvjete :

„Vidmo da se tako radilo u godinama za nama. Samo u ovoj godini napravljeno je 20 km lokalne putne mreže, kilometri javne rasvjete i tako će se nastaviti u 2021. Kad je riječ o socijalnoj politici i pravu građana na jednakost i jednaki pristup obrazovanju sportu, kulturi, sve se ogleda u budžetskim programima. Izdavaja se značajan novac za obezbjeđivanje besplatnih udžebnika, prevoza, učešće u sportskim manifestacijama. Veliki broj kulturnim manifestacija finansira se skoro iskljuzčivo iz opštisnkog budžeta“, istakla je Vujović.

Za veće projekte kapitalni budžet kako je rekla je dovoljan i zato se nadaju da će u sljedećoj godini država pokazati senzibilitet i opredijeliti sredstva za neke od kandivovanih prijekata: izgradnju škole u Igalu, radove na projektu obilaznice oko Herceg Novog, preuzimanje duga puta Meljine Petijevići.

Odbornik Novske liste Jovan Subotić ocijenio je da je prevelika diskusija o bužetu izlišna, jer su osnovni parametri izostali, jer je malo onoga na što se možemo osloniti sa sigurnošću da će se desiti sljedeće godine:

„Ovo je budžet shodno sadašnjoj situaciji i projekciji da će sljedeća godina za nijasnu biti bolja nego prethodna. Jedno je sigurno da nećemo zatvarati državu na način na koji smo je zatvorili prošlog ljeta, da će se sezoan i turistička privreda oporaviti i dovesti u fazu u kojoj ljud mogu da žive. Ukoliko bude oporavka tokom sezone, imaćemo i veće zaposlenje i veće ubiranje poreza, a u isto vrijeme i više novca i od poreza na nepokrentosti“, smatra Subotić, kvalifikujući da je budžet „bar za preživjet“.

On ne zaobiulazi osnovne stvari – ulaganje u infrastrukturu, manifestacije, jer su i u ovoj godini kakve talve manifestacije dobile podršku, dosta manju, ali ulaganje u kulturu ne smije biti trošak.

Katić: Zarade smanjene i dalje padaju

Sumirajući raspravu predsjednik Opštine Stevan Katić podjetio je da je napravljen rebalans ovogodišnjeg budžeta čime je on ostavren u potpunosti:

„Sve pojedinačne kategorije rebalansa sem poreza na promet nepokretnosti su manje više ostvarene, neke i premašene poput prihoda od poreza na nepokretnost od 3,11%. Ako upredimo to sa situaciojom i sve što nas je zadesilo, ukupno smanjenje budžeta u odnosu na planirano je nekih 12 do 13% trenutno, što uz sve izazove možemo okarakterisati kao dobro punjenje budžeta. To nam je dalo osnov da sljedeeću godinu planiramo na iznos od 15.980.000 eura“, obrazložio je Katić.

Amandmani su kako je rakao urađeni na zahtjev Ministarstva finansija radi usaglašavanja, kao bi dobili pozitivno mišljenje, pa su se neke pozicije morale povećati a neke drastično smanjiti.

„Smatramo da će se neke pozicije ostvariti moćda i prekoračiti u narednoj godini, posebno u dijelu komualnog opremanja građevinskog zemljišta, a nadamo se da će vrlo brzo doći i do izmjene Zakona o planiranju i uređenju prostora i da će lokalnim samoupravama vratiti sve ingerencije koju su oduzete u prethodnom periodu“, ocijenio je Katić.

Kapitalni budžet ukoliko se ostvari u datoj mjeri biće izvanredno u trenutnoj situaciji, smatra on, podsjećajući na 2016/2017. kada je realizovao nekih 600/700 hiljhada eura, a sad na 5 do 6 puta više.

„Ono što je bitno je da su zrade u lokalnoj administraciji smanjene na nekih 3.400.000 sa 3.700.000 ili 3.800.000 i doživaljaju trend pada kao neke pozicije u budžetu“, istakao je on.

Kako je dodao, nastojaće da u sljedećoj godini bude potpisan novi aneks sporazuma da sredstva za trasnefr vode iz Konavala ne idu preko Opštine već da ih lokalni VIK direktno uplaćuje konavovskom komunalnom preduzeću.

Opština je kako je kazao odbila prijedlog Ministarstva finansija da se dugoročno zadužuje, pa ih Opština nema. Lokalna uprava zadužena je kratkoročno od 2,8 miliona eura – od toga milion je reprogram iz prethodnog perioda, a ostali je novo zaduženje, tj na nivou godine ne dolazi do odstupanja od ukupnog zaduživanja u kratkoročnim kreditima:

„Posljednje tri godine kreću se od 2,5 – 3 miliona eura, koje Opština vrati do kraja godine koje uzme početkom godine za redovno funkcionisanje“, zaključio je Katić.

7 Komentari

 1. Nova autobuska stanica je Katićeva ideja. Namjera je već dvaput krepala, pa neka krepaje i dalje – pare u svrhe životnih poboljšanja. Postojeća stanica je odlično locirana, a problem je pristušačnost pješke – no to ne popravlja lokacija tamo iza Igala. Glavni problem Grada su strmine: proslaviće se onaj glavar, koji za to predloži rješenje.

  14
  4
 2. Od oko 1000 zaposlenih u Opštini i opštinskim službama, za nesmetani rad potrebno je DO 300. Ostali primaju plate i doprinose u prosjeku oko 1000 eura po čovjeku, odnosno 700.000 eura mjesečno, 8,4 miliona godišnje. S tim parama moglo bi se mnogo uraditi. Npr, Stambeno, Vodovod i Čistoća su svuda jedna firma. Nema potrebe za 3 administracije. Tako je i bilo do prodaje Vodovoda, koja je propala, ali se sektori nisu ponovo spojili.

  27
  3
 3. Savjetnica predsjednika opštine, odbornica u lokalnoj skupštini HN i poslanik u parlamentu CG. Da li je to tačno i da li to znači da prima tri plate od poreza građana a raspravlja o budžetu!

  49
  4

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code