Početna Društvo Utvrđen Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade, od danas javna rasprava

Utvrđen Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade, od danas javna rasprava

4

Opština Herceg Novi utvrdila je Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2020. i 2021. godinu i poziva sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu koja počinje danas.
Javna rasprava traje 15 dana, od 12. do 26. februara 2020. godine. Centralna javna rasprava biće organizovana 25. februara, sa početkom u 12 časova u velikoj sali Opštine Herceg Novi.

Herceg Novi

Lokalni akcioni plan za mlade predstavlja glavni instrument za ostvarivanje lokalne omadinske politike, kojim se utvrđuju mjere i aktivnosti omladinske politike na lokalnom nivou, radi ostvarivanja interesa i potreba mladih. Svi građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi lokalne uprave, preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, državni organi i službe, pravna lica i preduzetnici i ostali zainteresovani subjekti pozvani su da uzmu učešće u javnoj raspravi, te tako doprinesu usvajanju što kvalitetnijeg dokumenta.

„Izrada nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade (LAPM) 2020-2021, kao prvog dokumenta u oblasti omladinske politike u opštini Herceg Novi, od posebnog je značaja, kako za mlade, tako i za nadležne institucije i sve aktere omladinske politike na lokalnom nivou jer je nedostatak sistemske brige o ovoj najranjivijoj društvenoj grupi doveo do niza negativnih efekata sa kojima se mladi svakodnevno susreću. U cilju obezbjeđivanja sistematskog pristupa i odgovora na potrebe mladih, ovaj dokument je zasnovan na „razvojnom pristupu“ koji kreira uslove za razvoj njihovih punih potencijala kao resursa za razvoj lokalne zajednice“, navedeno je u Nacrtu.

Kako stoji u programu Javne rasprave, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi razmatraće pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i pripremiti Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade koji će biti dostavljen odbornicima Skupštine opštine Herceg Novi na razmatranje i odlučivanje.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave, svi zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu podnijeti na centralnoj javnoj raspravi, kao i: u pisanoj formi putem pošte (adresa: Opština Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita 2), putem e-mail adrese obrazovanje.orlandic@hercegnovi.me, neposredno u Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje (zgrada Opštine Herceg Novi, treći sprat, kancelarija 91A) radnim danima u terminu od 8 do 11 časova ili putem telefona 031 321 052 (lokal 285).

Zaključak o utvrđivanju Nacta Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021, tekst Nacrta i program javne rasprave možete pročitati i preuzeti ovdje.

4 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code