Uz 57-godišnjicu Instituta za biologiju mora: Institucija od povjerenja

Uz 57-godišnjicu Instituta za biologiju mora: Institucija od povjerenja

0
Podijeli

Institut za biologiju mora iz Kotora obilježiće 11. decembra 57 godina postojanja, od kada je osnovan Odlukom tadašnje Skupštine Republike Crne Gore, a koji se u kontinuitetu bavi istraživanjem Južnog Jadrana.

Tokom proteklih više od 50 godina Institut je realizovao brojne projekte koji se tiču biodiverziteta, ribarstva, invazivnih vrsta, dajući preporuke za njegovo očuvanje i dalji održivi razvoj.

Picerija i restoran

Prema riječima šefa laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo, dr Aleksandra Joksimovića, u toku su pripreme za apliciranje u projektima HORIZON 2020, kao i za novi poziv u okviru projekta ADRION.

Sumirajući rezultate rada za proteklu godinu, Joksimović  se osvrnuo na aktivnosti  koje se sprovode u okviru prvog Centra izvrsnosti u Crnoj Gori – u kojem je lider projekta Biotehnički fakultet iz Podgorice.

“Predložili smo jednu dobru ideju – monitoring životne sredine. Ono na što se fokusiramo, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i drugim partnerima, jeste monitoring mora. Imamo razvijen tzv. sistem pamentih bova, koje su ovog ljeta već bile postavljene u moru. One on line mjere neke parametre morske vode i želimo da ovaj naš budući komercijalni proizvod bude opremljen dodatno senzorima, koji će mjeriti i neke druge ne samo osnovne parametre životne sredine. Na taj način ćemo u svakom trenutku tačno znati kakvo je stanje u našem moru”, kazao je Joksimović.

Ono što je dodatan podstrek ovom programu je monitoring srčanog ritma kod školjki na uzgajalištu Cogi Mar ispred Instituta. Svakog sekunda mjeri se srčani ritam školjki kako bi se znalo da li su školjke u stresu ili ne:

“Možemo konstatovati da je situacija za sada dobra i da tokom ljeta nijesmo imali nikakve vanredne situacije te da je kvalitet vode na osnovu parametara izuzetno dobar. Ono što je novina u našem istraživanju je da smo uveli metod praćenja i mjerenja biotoksina u mesu školjki odnosno dagnji”, navodi on.

Riječ je o opasnim otrovnim materijama koje se mogu implementirati putem hrane, odnosno planktona u školjke. Detekcijom nije do sada  nađeno nikakvo odstupanje od uobičajenih količina biotoksina, tvrdi Joksimović:

“Projekat je ušao u treću, odnosno četvrtu godinu realizacije. Rezultati su više nego ohrabrujući i dobri. Publikovano je mnogo naučnih radova, a rezultati naših istraživanja saopšteni su na brojnim naučnim konferencijama u regionu i šire. Pripremamo nekoliko komercijalnih proizvoda koje smo kao patentna rješenja poslali našem Zavodu za patentiranje, a jedan izuzetan predat je i evropskoj Agenciji za patentiranje. Očekujemo zaista dobre rezultate kao i nastavk projekta kroz Centar izvrsnosti kao pravnog lica”, kazao je naš sagovornik.

Kako je dodao na realizaciji ovog projekta do sada je angažovano  oko 70 naučnih radnika.

Ono na što su u Institutu u protekooj godini najviše ponosni jeste edukacija i usavršavanje naučnog kadra – objavljene su neke naučne disertacije, a Institut je dodatno  opremljen, pa  je jedan od trenutno bolje opremljenih ustanova na Jadranu i Mediteranu. To potvrđuje i učešće na brojnim konferencijama i radnim tijelima.

Institut je kako kaže Joksimović uključen u brojne projekte nekoliko Ministarstava koji se realizuju u saradnji sa Vladom, a aktivan su učesnik i u nekoliko pregovaračkih poglavlja na putu pristupanja Crne Gore EU, čime kako je rekao Institut definitvno opradava svoje postojanje. Podsjetio je i da je Institut akreditovan za monitoring morske vode tokom ljetnjih mjeseci.

“Ono što nam je cilj je da naše naučne rezultate ne držimo samo za sebe, već da ih dijelimo sa širom naučnom ali i laičkom javnošću”, zaključio je Joksimović.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code