Početna Naslovna Vanredna SO Herceg Novi o poplavama: Saglasje samo oko izrade Elaborata vodotoka

Vanredna SO Herceg Novi o poplavama: Saglasje samo oko izrade Elaborata vodotoka

38

Odbornici SO Herceg Novi punih pet sati raspravljali su o uzrocima i posljedicama nevremena 20. novembra u Herceg Novom, na vanrednnom zasjedanju, kojeg je tražio DPS.
Iskristalisalo se sedam zaključaka, pet je predložio DPS, a tri Novska lista.

Gotovo jednoglasno, sa jednim uzdržanim glasom prošao je zaključak DPS-a da se pripremi elaborat koji će sadržati spisak potoka, kanala, tumbina, ispusta u Opštini Herceg Novi, stepen njihove regularnosti sa predlogom mjera za uređenje. Elaboratom treba da se predlože mjere i način za kvalitetno odvođenje atmosferskih voda. Taj dokument treba da uradi Komisija koju će imenovati predsjednik Opštine, a njeni članovi da budu iz Opštine, Komunalno stambenog, Vodovoda i kanalizacije i Agencije za izgradnju. Rok za izradu je 6 mjeseci.

Glasovima vladajuće koalicije odbijeni su sljedeći zaključci DPS-a: da se u okviru Komunalno stambenog preduzeća oformi posebna jedinica koja će cijele godine brinuti o odvođenju atmosferskih voda, da službe lokalne uprave pripreme Plan za djelovanje u vanrednim situacijama koji će definisati ko i kada proglašava vanrednu situaciju, one koji će koordinirati aktivnosti, operativu i objekte za zbrinjavanje ugroženih, te finansijska sredstva iz budžeta.

Potrebnu većinu nije imao ni predlog DPS-a da se lokalna uprava obavezuje da ugroženim porodicama obezbijedi jednokratnu pomoć srazmjerno procijenjenoj šteti, jer je predsjednik Opštine Stevan Katić rekao da se to već sprovodi.
Na drugoj strani zaključci Novske liste, koja je članica vladajuće koalicije u Herceg Novom imali su podršku. Tako SO konstatuje da su opštinske službe i društva čiji je osnivač SO adekvatno odgovorile na poplave i požrtvovano i profesionalno obavile poslove iz svoje nadležnosti.

Zaključeno je glasovima odbornika vlasti da je potrebno ispitati postoje li nedostaci u do sada izgrađenoj infrastrukturi i u tom slučaju planirati i sredstva u budžetu za hitnu sanaciju.
Skupština opštine je, takođe bez glasova opozicije, usvojila i zaključak Novske liste da pored Opštine i Vlada Crne Gore pomogne poplavljenom stanovništvu, kao i kod sanacije nastalih klizišta.

Iz rasprave: Ko brine o građanima, a ko širi populizam?

Lokalnu infrastrukturu treba unaprijediti, a komunalna preduzeća i institucije treba da se adekvatnije pipreme za sezonu padavina, potencirali su u DPS-u, okrivljujući za nestručnost i neorganizovanost komunalna preduzeća i vlast.
Slobodan Radović Krušo(DPS) je siguran da sve nedaće koje su se dogode nijesu elementarna nepogoda, već da velikog udjela ima ljudski faktor:

– Kiše su padale i padaće, ali za ovolike posljedice lokalna vlast preko lokalnih preduzeća i više je nego odgovorna. Herceg Novi je na strmini, a trpi poplave, koje pokreću klizišta i prijete školama, vrtićima i domaćinstvima. Priprema za padavine nije bila dobra u komunalnim javnim ustanovama i preduzećima. DPS ne želi da na nevoljama građana ubira političke poene, ali treba da zaključimo da li se radi dobro ili ne. Siguran sam da je neodgvorsnot komunalnih preduzeća uzrok šteta – ustvrdio je Radović.

Zapitao je gdje je Plan zaštite od polpava i primjetio da Sutorinsko polje plavi 15 godina, ali je to izbjegnuto pvoga puta jer su bili savjesni privrednici iz te zone, koji su izbagerisali ušće i korito rijeke, a dok je DPS bio na vlasti obavljeno je detaljno čišćenje . On je ukazao da je 20.novembra popustio , novi kolektor, a stari nije čišćen 30 godina i nema dovoljnu propusnost:

– Herceg Novi ima 9 bujičnih potoka i na stotine pritoka. Da bi bujične vode odlazile do mora, moraju biti čisti. Problem je što se ne bagerišu korita i što se blagovremeno ne izbacuje otpad koji nesavjesni pojednici odlažu. Odgovorne su nadležne službe koje bi trebalo o tome da vode računa ljeti i u jesen. Onda ne bi došlo do iznenađenja – kazao je Radović, zgrožen što su službena lica u vrijeme poplava nestručno otvarala poklopce od kanalizacije da bi propustili atmosferske vode.

Direktorica JKS, Jasmina Konjević se osvrnula na sve što je to preduzeće uradilo uz trvrdnje i prezentaciju sa fotografijama da su svi kanali i vodotoci bili očišćeni do 19. novembra , ali da nisu izdražali bujice i količine padavina od 250 sekundnih litara za 24 časa.

– Činjenica je da Komuanlno stambeno od 2012. radi bez usvojenog plana i programa rada. Prvi put je ove godine ovaj saziv Skupštine usvojio taj dokument gdje su popisani svi vodotoci i kanali za održavanje. Rijeka Sutorina je od od državnog značaja i nije nadležnost za održavanje lokalne uprave i preduzeća – ustvrdila je Konjević.
Ukazala je i da je uzrok popalva veliki broj odrona i klizišta, te otpad na javnim i privatnim površinama koje je bujica nosila u potoke, praveći blokade.

– Sljedeći uzrok su nelegalne instalacije i objekti u potocima i kanalima. U toku 2018. smo na 9 lokacija uradili izmješaje kanalizacije. Do 2013. za bilo kakav priključak ili objekat preko potoka i kanala od JKS se tražila saglasnost. Poslije je to radila opštinska komisija i zato su posljedice velike – kazala je ona, dodajući i da su neobezbijeđena gradilišta napravila ogroman problem, kao i iskopi bez ograda i potpornih zidova.

– Moramo se vratiti i na prevenciju i praviti katastar svih vodotoka sa redovnim praćenjem stanja. Poražavajuće je koliki je broj instalacija u potocima legalan. Moramo izmjestiti sve instalacije iz vodotokova, ali to je posao od desetak godina. Treba uvesti veće kazne i raditi na svijesti građana – uvjerena je Konjević, predlažući da se hitno usvoji Plan zaštite od poplava.

Tehnički direktor „Vodovoda i kanalizacije“, Mićo Stojanović je kazao da su njihove službe reagovale pravovremeno, te da je na udraru bilo i postrojenje za preradu otpadnih voda u Nemiloj, koje je za 24 časa imalo dotok od 27 hiljada kubika otpadnih i atmosferskih voda, a projektovano je na 13 hiljada. Zabilježeno je dosta kvarova, otežano punjenje rezervoara, zbog visokog vodostaja Opačice otežan saobraćaj, u Biejloj se izlilia Pijavica, ali voda je bila ispravna za piće, potvrdili su iz Instituta za javno zdravlje, kazao je on, uvjeren da su u tom preduzeću „vladali sistemom“.

I direktor „Čistoće“, Vladimir Arsić, je pohavlio svoje radnike, jer je njih 30 sa mehanizacijom bilo stalno angažovano.
Služba zaštite i spasavanja je danonoćno bila na terenu, imala preko 120 poziva građana i preko 50 intervencija na otklanjanju posljedica nevremena, kazao je načelnik Zlatko Ćirović:.

– Na ponudu MUP-a Direktorata za vanredne situacije odlučeno je da prihavtimo pomoć kolega iz Nikšića i Cetinja. Adekvatno smo donosli ispravne odluke. Ispumpavali smo vodu iz svih objekata, uklanjanje prepreka na magsitrali i lokalnim putevima, izvlačenje vozila… Došlo je do kavra na električnim isntacijama i požara…podsjetio je on.

Načelnica Komunalne policije Marija Andrić pohvalila je svoje ekipe iz Službe i zamjerila što je izostalo angažvanje Crna Gora puta, jer odrona duž magistarale je bilo dosta. Preko Call centra komunalna policija je primila 233 prijave građana i privrednika.
U raspravi, koja je na momente bila oštra iz DPS-a su osporavali tvrdnje direktorice JKS da su sve učinili da preduprijede poplave što je bilo do njih.

Andrija Radman(DPS) pohvalio je izuzetnu posvećenost i organizovansot Službe zaštite i spasavanja, ali je osporavao tvrdnje Jasmine Konjević da Opština nema Plan zaštite od poplava. Jer, po tom dokumentu iz novembra 2014. godine postupalo je i DPS godinu ipo koliko je bio na vlasti i nije bilo ovakvih posljedica poplava, kazao je Radman.

– Po vama ispada da je pala ogromna kiša i da su građani krivi što se ovo dešavalo. Znači kiša treba da ne pada ili da promijenimo građane. Ali kako to ne može, ‘ajmo se baviti onim što može. Nije tačno da ne postoji Plan protiv poplava. Da ste ga našli znali biste šta sve profesionalno treba uraditi na preventivi, jer 2015. i 2016 godine smo imali sličnu situaciju , pa nije bilo ovoliko posljedica, jer smo pravovremeno reagovali…Ne plavi u Podgorici od Sutorine nego u Igalu i Sutorini. Katastar vodotoka takođe postoji u okviru tog Plana – naveo je Radman imputirajući vlasti da sve radi samo iz formalnih razloga i sopstevne promocije.
Njemu se pridružio kolega iz odborničkog kluba DPS-a, Mladen Kadić, koji je ustvrdio da je vlast vješto iskoristila ovu sjednicu za marketing:

– Preventivno djelovanje je osnov problema. Tek kasnije reaguje Služba zaštite koja je dobro obavila posao, jer se dobro pripremila. Ako vi kao vlast ne znate šta se dešava u gradu, mi moramo znati zašto grad ne funkcioniše. Poplave nisu čudo, ali se ne radi o prirodi, već o velikim promašajima koji su dio svakodnevice i koje se tičiu svakog dijela grada otkada ste na vlasti. Promašaji su najviše prisutni u komunalnoj djelatnosti – ustvrdio je Kadić dodajući da je i dalje Herceg Novi glibav, s rupama na glavnim cestama, Šetalištu, te da je rasulo u komunalnim preduzećima.

Boris Seferović iz vladajućeg DF-a zamjerio je državi, odnosno HMZ, što je 20. novembra tek u 12 časova objavio crveni meteo alarm, a Jasmina Konjević je pokušala da objasni da se postojeći Plan zaštite od poplava mora mijenjati zbog novog Zakona od ove godine, što su iz DPS-a negirali.

Zlatko Ćirović je potvrdio da Plan postoji, ali nikada ga nije usvojila Skupština kojoj je 6 puta dostavljan. Međutim, dobio je saglasnost Direktorata za vanredne situacije.

Treba nam prevencija, sanacija i hitna pomoć ugroženima, jer na prirodu ne možemo da utičemo, razvio je svoju diskusiju odbornik DPS-a, Dragan Janković. Ni poslije 17 dana nema podataka o tome kolika je šteta pričinjena i kolika pomoć pružena poplavljenim:

– Bilo bi dobro, s obzirom da je budžet na javnoj raspravi, da se predvide hitna sredstva u slučajevima negativnog djelovanja prirode – predložio je on.

Odbornici vladajuće garniture, Boris Sefeović (DF), Jovan Subotić (Novska lista), Zinaida Miljković (SDP/URA), potpredsjednik Opštine Miloš Konjević (Novska lista), savjetnica predsjednika Tamara Vujović (Demokrate), a u završnoj riječi i sam predsjendik Opštine Stevan Katić, optužili su DPS da nije iskren prema građanima, te da širi populističku priču. Osim toga i država treba da pomogne Herceg Novom, jer je taj grad u Crnoj Gori, a već treći put se Vlada oglušava, naveli su iz vladajuće koalicije.

Predsjednik Opštine Stevan Katić je u završnom slovu odmah „udario“ po opziciji zadovoljan zbog rasprave o poplavama, jer, da je DPS na vlasti to ne bi dozvolio opoziciji.

– Opštinu je zahvatilo nevrijeme u nezapamćenim razmjerama, i opozcija prikuplja jeftine političke poene. U Herceg Novom je 20. novembra palo 250 litara sekundnih vode, što je daleko više nego kada je DPS bio na vlasti prije dvije godine. Tog dana su poplavili Budva, Kotor i imali štete. Činjenica da su pumpe u sekundi pumpale 800 sekundnih litara dovoljno govori kolika je količina vode bila. Štab za vanredne situacije je zasijedao tri puta, operativno i sinhronizovano se djelovalo na terenu. Odbornici opozicije koji nisu u Herecg Novom danas ne treba da pričaju o onome što se ovdje dešavalo – istakao je Katić.

Pohvalio je učinke izvršne vlasti i najavio da će se prvi put desiti da će imati ove godine više ulaganja u komunalnu infrastrukturu od ostvarenih prihoda od komunalnih naknada za građevinske objekte. Uvjeren je da su sve službe u saniranju posljedica nevremena bile „na visni zadatka“ , da su pomogli svim ljudima tog 20. novembra, ali i narednih dana.

Andrija Radman je zamjerio predsjedniku Skupštine, dr Milošu Bigoviću što je pored veoma širokog i demoktaskog vođenja Skupštine „slab“ jedino kada treba da govori predsjedik Katić.
– Svaki put zaštite predsjednika da ga ne možemo ni pitati niti čuti njegove odgovore. Zakažite samo jednu sjednicu Skupštine opštine da se ispričamo s predsjednikom. Ovako ispada da sve što je rekao treba svi da popijemo kao čašu vode. Ne činite mu uslugu ovom procedurom – poručio je Radman.

38 Komentari

 1. @Zelenika
  Ne mlati avetinjo. Sjeti se Zelenike prije 20 godina. Kad ste dolazili u grad morali ste nazad u 20h jer su do tada vozili autobusi na selo. Sad ste nesto mnogo kulturni i glavni pametnjakovici kao i ovi sa Zvinja,Suscepana ,Igala…..
  Seljacki grad bas po vasoj mjeri

  7
  2
  • Bogami si slabo slušala Ljilje moja dobra…
   Diskutanti DPSa su bili kao zvijeri naspram mučenika iz vlasti koji su mučali kao jadovi. E to je veliki problem, što nam ćutolozi vode grad.
   Uzgred, počni da slušaš sjednice, prenose se na Radio Novi i mogu ti reći da mene prijatno znaju iznenaditi.

   14
   5
 2. Што се тиче елементарних непогода нас је погодио ЦУНАМИ и спасиће се само они који су високо!Ови што преживе доље пливаће цијели живот кроз фекалије ових одозго!Епицентар непогоде-(Титоград(Подгорица)).

  10
  6
 3. Očigledno je da komunalna policija ne radi svoj posao, ne kaznjava neodgovorne gradjane sto bacaju odpad u kanale i odvode. A posebna je prica sto stambeno komunalno ne čisti odvode i potoke adekvatno!
  Stvarno sramota! Seferović priča o bogu i popovima, pa koliko su para dali istima mogli su i popovi očistit kanala.
  Demagogija i velika sramota! Sram vas bilo!

  30
  4
 4. Ponizavajuce je slusati Seferovica koji je na nivou petog osnovne! Mozda da ga poslusamo i vidimo da li moze gore? svevisnjeg na celo opstine a popove za nacelnike! Ili nam ipak ne treba niko jer bog sve vidi i cini! OPROSTI IM AKO TE IMA JER OVI SIGURNO NE ZNAJU STO CINE!

  24
  4
 5. Ovi se sjete Crne Gore samo kad im sto treba cus fraze Herceg Novi je u Crnoj gori ne nego je u kini to nismo znali, i nemoj milo nista da nam dajes dok je ova srbadija na vlasti ajte na Kosovo pa srbujte ako imate… mora da je milo kriv i za poplave sad ce brzo utakmica protiv Kosova pa vam eto sansa da navijate protiv Crne gore izdajnici

  25
  21
 6. Jesu li oni stvarno izglasali da su oko pollava sve ok odradili?!?! Sramota! U ime svih nas koji smonu poplava pretrpilj stete. Bas sramota.

  Inace – zakupili su sprat hotela vsioke kategorije u Rusiji da bi se pokazali pred partnerima tamo inplatili cca 30 000 eura iz TO za to! Izracunajte koliko se stete moglo sanirsti ovim.

  30
  6
 7. Ljudi, gledao sam skupstinu na tv! Za oko mi je zapao Kadic kojeg bi trebao da pominjem sa “gospodine”, posto nas predstavlja u skupstini, ali ne mogu! Ako ste gledali slozicete se samnom da netreba da pridje skupstini na kilometar, a ne da bude poslanik! Radmanu svaka cast, a ovaj je toliko iritatan i pun sebe

  26
  7
 8. Ovo je smijesno..ima se para za otvaranje televizije koja xe gradjane kostati preko 300000 eura svake godine anema za pomoc ugrozenim porodicama od poplava…sram da bude lokalnu vlast..vazno je da oni putuju po cijelom svijetu..bravo vam ga..svi su glasali novsku listu eto vam ga mica vas

  49
  15
 9. Ovi iz DRPS-a se sad navodno zalazu za neku pravdu.Sto nam ne obezbjedite normalne penzije i plate od 1000-2000e mjesecno,pa cemo sve sami sanirati bez icije pomoci nego nas dovedu do ruba egzistencije,pa onda nekom milostinjom misle da su nam strasno pomogli.

  27
  20
 10. Kakva demagogija…Elementarne nepogode se desavaju svuda u svijetu. I to nije sporno. Ali ovakva pohara Herceg Novog je bez presedana. Mi gradjani molimo poslanicu Bakrac da postavi pitanje u parlamentu CG vezano za promasene investicione odluke u HNovom, i to sve taksativno navedeno sa procjenom stete za koju gradjani vec vise od decenije ispastaju. E to se zove STETA. Dalje, ko je odgovoran za tu stetu i kada ce Vlada CG na osnovu te procjene vratiti gradjanima Herceg Novog ono sto im pripada. Takodje da nas pomenuta obavijesti da li je istina da ce Institut dozivjeti istu sudbinu kao i prethodni privredni giganti u HNovom. Nadamo se da smo bar to zasluzili i da cemo dobiti odgovor.

  41
  16
  • Kao i sva dosadasnja pitanja koja je postavila i zalagala se za HN. Bakrac je tamo samo da ih uljepsa posto ostali na nista ne lice , nece onda valjda ona nesto morat i pitat ili pricat ?

   35
   13
  • Ne budite nepravedni. Možete li i da zamislite, u slučaju podgoričke privatizacije, kakav bi krasan parking nikao na mjestu zgrade 2.faze?!

   5
   4
 11. Da sam znao da ce se ovako ponasat nikad ih glasala ne bih! Novska lista ne zasluzuje ni jedan jedini mandat! Savo Maric zbog koga smo ih i glasali ocigledno ne zeli ucestvpvati u ovoj politickoj farsi! On zeli samo putovati he he

  50
  16
 12. Dragi moji sugradjani! Herceg Novi je vec 20 godina u stecaju i to bez stecajne mase, koja je indosirana u Titograd.PKB, PRVOBORAC, MJESOVITO, BRODOGRATILISTE, HTP BOKA, MELJINE KOMPEKS, RVI, JUZNI JADRAN…Slijedi INSTITUT, posljednji bastion DPS-a. SHVATITE VEC JEDNOM DA JE HNOVI MRTVI GRAD.

  39
  10
 13. Hoće, vodeći Tajkuni DPS vlasti iz Herceg-Novog su čvrsto obećali da će početi umjesto paragon blokova da izdavaju fiskalne račune za proizvode i usluge koje plasiraju u Crnoj Gori, kako bi Vlada Crne Gore mogla da od prijavljenog poreza pomogne ugroženim gradjanima. U čitavom svjetu su firme poput komunalno stambenog, vodovoda i kanalizacije, vatrogasne službe, službe spasavanja, hitna pomoć, … u rukama države, a hoteli, brodogradilišta, liječilišta poput Banje Igalo ili firmi u privatnom vlasništvu su privredni subjekti od čijih se prihoda odvaja za porez državni i porez za razvoj Opštine u kojoj ta firma obavlja svoju djelatnost. Jedino je na prostoru Balkana sve sistematizovano u interesu državne vlasti.

  24
  9
 14. Profesionalno obavili posao iz svoje nadleznosti ?
  Ma sta je ovo!? Sprdaju se sa nardom bez ustrucavanja, sram ih bilo!
  Ne bi me cudilo da kazu da smo sami krivi sto su nam poplutale kuce.
  Jadno da jadnije ne moze biti.

  46
  15
 15. Sluzite se neistinom!!! Zakljucak oko jednokratnih pomoci nije odbijen zbog toga sto ste napisali vec zbog toga sto se nesto slicno sprovodi, opstina nema sredstva da isplati jednokratne pomoci u visini stete vec samo dio sredstava koji ce biti mizeran u odnosu na stetu pa poziva Vladu. Poziva Vladu, iz kako bi Danijela rekla SRPSKOG Herceg Novog. Dogovorite se vi u kabinet dje je HN pa nastupajte. I dio gdje Katic odlazi van dnevnog reda i govori o ulaganjima u infrastrukturu u odnosu na izdate gradjevinske dozvole, pa to je sramota reci predsjednice, niste sposobni PUP usaglasiti sa planovima viseg reda pa nema ni para, tu ste sami krivi!!!!!!! Ni Mugosa nas spasio ne bi!!

  34
  11
 16. Da nije Glavno Rukovodstvo DPS-a sa sjedištem u Podgorici bukvalno iscjedili prilive Opštinske kase u Herceg-Novom od nastanka, pa na-ovamo, u Herceg-Novom bi bilo dosta novca za dobro konstituisanje lokalne vlasti i grad bi cvjetao na svim aspektima. Budući da je DPS sa svojom politikom razbio integritet grada Herceg-Novog i unizio građane istog do prosjačkog štapa uz favorizovanje nesposobnih i neškolovanih tajkuna, onda se pametan i sposoban čovjek ne želi latiti odgovornosti u Opštinskim Rukovodstvima grada Herceg-Novog.

  39
  22
  • HN treba normalne ljude posvecene gradu i svom narodu BOKI i CG a ne novopecene DEMOKRATE(EKS SNP ILI SRBIJA DO TOKIJA) I LJUDE KOJI NISU LOPOVI IZA PLASTA SRPSTVA I SPC.ZNACI PROEVROPSKO RAZMISLJANJE SA GLEDANJEM U BUDUCNOST SA ZNANJEM I KARAKTEROM A NE POLTRONIMA SPIJUNIMA I ULIZICAMA SA DIPLOMAMA MEGATRENDA POMORSKE IZ BG ITD GDJE SE DIPLOME KUPUJU KAO NA PJACI.DOKLE NAS VODI EKS SKJ NJIHOVI POTOMCI I CETNICI NIKAD NAPRIJED.PODJITE VAN GRANICA SRJ (SRBIJA I CG) PA VIDITE KOLIKO VAM VRIJEDE VASE SKOLE I FAKULTETII I UNIVERSITETY.SVAKI NORMALAN COVIJEK SKOLOVAN I OBRAZOVAN GLEDA KAKO UTECI IZ OVE LOPOVSKE OPSTINE I DRZAVE.

   32
   13
   • Potpuno sam saglasan sa vašim komentarom, ali dobro se zna ko je izazvao ovakav scenario u Herceg-Novom. Sada su svi poslanici sa predsjednicima partijskih grupa jednako inteligentni i potpuno iste interese imaju svi poslanici, a to je da svi što više ušićare za sebe. Tu i jeste problem, jer niti jedan od Šefova Poslaničkih Partija ne može nikome da kaže i ukaže na greške, jer su svi isti, pa bi mu odgovor bio otkrivanje prljavog veša.

    25
    4
 17. Kanali su bili puni pjeska i zemlje, jer ih niko odavno nije čistio. Ako redovna služba bude redovno radila svoj posao, ovo se neće ponoviti. Ako kroz godinu zaborave ono od onomad, ponoviće se. I to je sve.

  41
  5

Leave a Reply to Bokez Otkaži slanje

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code