VIJEĆE FAKULTETA PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE NEĆE MIJENJATI PRAVILA STUDIRANJA SA KOJIMA JE SAGLASAN...

VIJEĆE FAKULTETA PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE NEĆE MIJENJATI PRAVILA STUDIRANJA SA KOJIMA JE SAGLASAN SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

124
0
Podijeli

Vijeća Fakulteta primijenjene fizioterapije u Igalu samo djelimično je usvojilo zahtjeve studenata I i II godine nakon nedavnog bojkota nastave.

Vijeće Fakulteta je jednoglasno zaključilo da se u zahtjevu studenata za organizovanje popravnih kolokvijuma iz svih predmeta ostavlja mogućnost nastavnicima da to učine u dogovoru sa studentima. To je i u skladu sa zaključkom Vijeća od 15. novembra 2011. godine kada je razmatrano isto pitanje – saopšteno je iz uprave Fakuleta.
Razmatrajući zahtjev studenata za smanjenje broja uslovnih predmeta, Vijeće je zaključilo da su uslovni predmeti regulisani Internim pravilima studiranja na Fakultetu primijenjene fizioterapije. Ta pravila su u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta Crne Gore i na njih je dobijena saglasnost Senata Univerziteta Crne Gore.
Takođe, broj bodova za pojedine oblasti ocjenjivanja i
formiranje ocjena propisani su Pravilima studiranja na Univerzitetu Crne Gore, zaključilo je Vijeće nakon trećeg zahtjeva studenata za promjenu sistema bodovanja.
– Sistem bodovanja pravi nastavnik, određuje ukupan broj osvojenih poena i formira konačnu ocjenu. U ocjenjivanju rezultata učenja studenata, nastavnici koriste metode i kriterijume ocjene koji
obezbjeđuju kvalitet učenja i očekivane rezultate studenata u sticanju
znanja i vještina koji su u skladu sa nivoom studija i standardima
zdravstvene oblasti fizioterapije – saopšteno je iz nakon sjednice Vijeća.

Picerija i restoran

LABAN SLAVIO POBJEDU U BERANAMA

Kada je Radio Jadran juče kontaktirao predstavnika studenata I godine Fakulteta u Igalu, Nemanju Labana, oko zahtjeva koje je razmtaralo Vijeće Fakuleta, on nam je kazao:
– Zabranjen mi je pristup sastanku. Inače, ja sam u Beranama, jer smo pobjedili na izborima i ostao sam da proslavim pobjedu.

Radiju Jadran su u upravi Fakulteta kazali da su studenti pismeno dostavili zahtjeve i da nije bilo potrebe da zovu predstavnika Labana. Tim prije, jer u radu Vijeća učestvuju s nastavnicima i dva predstavnika studenata osnovnih i specijalsitičkih studija, koji su legitimno izabrani: Pavle Đukanović i Andrea Marković.

Nakon objavljivnja zaključaka Vijeća Laban je obavijestio studentski parlament da će ubuduće “zaobilaziti” Fakultet u Igalu i sve direktno u pisanoj formi slati na Univerztet Crne Gore.
– Imamo podršku studentskog parlamenta i nadamo se da će Univerzitet uvažiti bar nešto od naših zahtjeva. Postavili smo neki rok do kraja nedjelje da nam se zahtjevi, koje će dobiti Univerzitet, ispune – rekao nam je Laban.
On je imao namjeru i da se “povuče sa funkcije” predstavnika studenata Prve godine fakulteta, jer nije “uspio da sa svojim sljedbenicima” nešto promijeni, ali to, po njegovim riječima, studenti nijesu prihvatili.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code