Početna Ekonomija Virtuelna konferencija o ekonomskm izazovima nakon korone  sa  ekspertima regiona

Virtuelna konferencija o ekonomskm izazovima nakon korone  sa  ekspertima regiona

0

“Ekonomski izazovi država Jugoistočne Evrope nakon pandemije korona virusa” naziv je prve virtuelne međunarodne konferencije koju organizuje hercegnovski Fakultet za menadžment u ponedjeljak 27.aprila u 12h.

Foto: Fakutet za menadžment Herceg Novi

Suorganizatori konferencije su PIM Univerzitet iz Banja Luke, Fakultet za projektni menadžment iz Beograda i Fakultet poslovne ekonomije i Institut poslovne ekonomije iz Skoplja.

Virtuelna stručna konferencija biće realizovana putem ZOOM aplikacije. Panelisti iz četiri države sa četiri Univerziteta imaće priliku da kroz izlaganja i diskusiju iznesu stavove o ključnim temama I da odgovore na sljedeća pitanja: da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim mjerama podrške privredama, da li će preduzete mjere biti dovoljne za oporavak država JIE, koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u cjelini? Izjasniće se I o operativnom Programu mjera podrške za izlazak iz krize i mjere ekonomskog oporavkam kao I o djelovanju Nacionalnih koordinacionih timova.

Učesnici konferencije su: Doc.dr Irena Petrušic, dekan Fakultet za menadžment Herceg Novi, Doc. dr Nikša Grgurevic, prodekan za nastavu Fakultet za menadžment Herceg Novi, Prof.dr Vasilije Kostić, rukovodilac postdiplomskih studija Fakultet za menadžment Herceg Novi, Prof.dr Dragan Ðuranović, rektor PIM Univerzitet Banja Luka, Prof.dr Ilija Džombic, direktor PIM Univerzitet Banja Luka, Doc.dr Bojana Ostojic, profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd, Doc.dr Milutin Pecić, profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd, Doc.dr Azemina Mašović, profesor Fakultet poslovne ekonomije Skoplje, Doc.dr Adrijana Bulevska-Zarić, profesor Institut poslovne ekonomije Skoplje i Mr Sanja Peruničić, moderator konferencije Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Konferencija će biti prenošena uživo putem Live stream-a na stranicama Univerziteta, dok će zajednički zaključak konferencije sa snimkom biti objavljen u medijima država učesnica.

Naučni doprinos novonastaloj situaciji

 Prema riječima idejnog tvorca konferencije Doc.dr Nikše Grgurevića, prodekana za nastavu na Fakultetu za menadžment, kroz jednu modernu konferenciju htjeli su da daju svoj naučni doprinos novonastaloj situaciji. Da kroz mišljenje kolega iz razlicitih država podijele iskustva i donesu zaključke o tome šta nas očekujuje nakon pandemije. Takođe i koje su to konkretne mjere za oporavak privreda država JIE.

-Kao što smo imali priliku, da vidimo kad je nastala pandemija, odmah su konsultovani medicinski radnici koji su formirali stručna tijela, ne vidim neki razlog da to ne treba da bude slučaj i kad je ekonomija u pitanju. Mišljenja sam da je potrebno da se barem čuje mišljenje naučnika i profesora u budućem djelovanju. Shodno tome se i javila ova ideja sa željom da se iz našeg grada i sa našeg fakulteta inicira jedna medunarodna priča koja treba da pokaže da imamo šta da kažemo u naučnom smislu na ovu temu, jednako kao i naše uvažene kolege profesori iz drugih država- ističe Grgurević.

Doc.dr Irena Petrušic dekan Fakuleta za menadžment predsjednica naucnog odbora konferencije, ističe da je Fakultet več bio suorganizator više međunarodnih konferencija u državama u regionu I učesnik više međunarodnih projekata, izmedu ostalih, u Tempus projektima, 7 COST akcija, kao I više projekata koje su podržala nacionalna ministarstva.

Zato su podržali ideju da zajedno sa partnerima organizuju modernu i drugačiju konferenciju koja treba da odgovori sa jasnim preporukama, koje će biti precizne i zasnovane na konkretnim ekonomskim pokazateljima.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code