Početna Naslovna Vlast i opozicija u Herceg Novom jednoglasni oko izrade PUP-a

Vlast i opozicija u Herceg Novom jednoglasni oko izrade PUP-a

6

Izarada PUP-a Opštine Herceg Novi povjerena je jednogasnom odlukom Skupštine Agenciji za izgradnju i razvoj grada, nakon veoma konstruktivne rasprave.
Svi predlozi zaključaka opozicije usviojeni su jednoglasno. Predsjednica Nataša Aćimović tako treba da formira mješovito radno tijelo SO za praćenje, nadzor i kontrolu procesa izrade PUP-a, koje će najmanje u tri mjeseca podnositi izvještaj SO do izrade PUP-a. Agencija treba da okonča posao Nacrta PUP-a za godinu i da se uklopi u budžet od 300.000 eura. Taj iznos će biti opredijeljen Agenciji iz budžetskih sredstva od naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Organ uprave u roku od tri mjeseca treba da pripremi model organizacije Agenicije kao model institucinalnog finansirnja njenog rada uz saglasnost radnog tijela.

so hn 2406
Za odbornika PZP-a, Milovana Baždara, na izvršnoj vlasti je ozbiljna odgovornost, jer je tek sada dokument pred odbornicima. Zato treba što prije pristupiti izradi najvažnijeg razvojnog dokumenta Opštine.

Nezavisni odbornik Mirko Mustur, je zatražio da Skupština uspostavi kontrolu, nadzor i mogućnost intervencije, nad poslom koji obavlja Agencija. To je primjerom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice koja ima budžet 47 miliona eura i 60 zaposlenih i koja ima nadzor Upravnog odbora ilustrovao i nezavisni odbornik, Obrad Gojković.

Odbornik DPS-a Slobodan Radović Krušo, upozorava da ukoliko Agencija angažuje spoljne saradnike za izradu PUP-a, nadokandu za te aktivnosti ne može plaćati niko do Agencija. Jer ukoliko bi Opština to radila, prekršio bi se Zakon o javnim nabavkama. On jer insistirao i na određivanju kriterijuma za izbor stručnih saradnika.

Odbornicu SNP-a Danijelu Đurović zabrinjava što Agencija nema kapacitet za izradu ovako ozbiljnog i složenog dokumenta. Smatra da treba ispitati i valjanost registracije Agencije kao DOO za te poslove i insistira i na preciznom određivanju sredstava, kao i na jasnim rokovima izrade PUP-a.

Saradnik za pravne poslove u Agenciji za izgradnju i razvoj grada, Saša Vujović, je kazao da je opredijeljen budžet za izradu PUP-a između 300.000 i 400.000 eura. Očekuje da Nacrt PUP-a bude gotov za godinu. Agencija nema dovoljno stručnog kadra, a za angažovanje stručnjaka poštovaće Zakon o javnim nabavkama.

Prihvaćene su jednoglasno i izmjene Odluke o produženju primjene planske dokumentacije, koje je pripremila Agencija za izgradnju i razvoj grada. Iako je ta Odluka po ocjeni opozicionara na ivici zakona, mora biti usvojena kako grad ne bi ostajao u planskom vakumu, a njegov razvoj bio blokiran istekom planske dokumentacije.

Zasijedanju nije prisustvovao niko iz Sekretarijata za urbanizam, premda je bilo dosta pitanja za taj resor. Zaključeno je da Sekretarijat zajedno sa Agencijom do narednog zasijedanja utvrdi da li je neki od planova izostao.

6 Komentari

  1. Sa političkog aspekta, Herceg Novi je u ovoj oblasti sada u potpunosti van pravnog sistema države Crne Gore, koji je ustanovljen Zakonom o uređenu prostora i izgradni objekata .

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code