Početna Ekonomija Za Lušticu Bay i Arsenal odobrene izmjene DSL-a

Za Lušticu Bay i Arsenal odobrene izmjene DSL-a

2

Intenzivne aktivnosti u zoni naselja Marina na projektu Luštica Bay, između ostalog izgradnja hotela “Chedi”, glavne marine i rezidencijalnih objekata u okviru faze I, iziskuju dobro izbalansiran i realan plan svih infrastrukturnih i sadržaja komunalnih usluga potrebnih za adekvatno funkcionisanje izgrađenih i budućih kapaciteta.

Zato se ukazala potreba za dodatnim planiranjem dijela infrastrukturnih i servisnih sadržaja u toj zoni, pa je Vlada na prošloj sjendici utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“.

Riječ je o području koje je u neposrednom kontaktu sa područjima niza planskih dokumentata, koji zajedno čine turistički kompleks Luštica Development, saopšteno je iz Vlade.
Kroz izmjene i dopune DSL su obezbijeđeni uslovi za valorizaciju prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Vlada je utvrdila i Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat, s Programom javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana. Na tom lokalitetu predviđeno je još 900 ležaja u hotelima, a kompleks će, kako je planirano, imati 4.711 stalnih stanovnika i u njemu će raditi 1.495 zaposlenih.

– Osnovni cilj izmjena i dopuna je korigovanje bitnih elemenata funkcionalnosti prostora iskazanih prethodnim planom. U tom smislu, težilo se korekciji zoniranja turističke namjene i njenog pozicioniranja na adekvatnoj lokaciji, povećanju slobodnih i javnih površina, povezivanjem pješačkih površina i formiranjem par trgova/ pjaceta kao adekvatnih prostora mediteranske urbologije- objasnili su iz Vlade.

– Jedan od razloga za pristupanje ovim izmjenama i dopunama, jeste i to da se na području plana omogući razdvajanje investicionih programa na kopnu i u marini, odnosno da se faznost predložena starim planom redefiniše, kako bi investitor ulaganja usmjeravao u onom pravcu u kojem mu trenutna ekonomska situacija daje najviše mogućnosti, a uz poštovanje važećeg kupoprodajnog ugovora sa Vladom Crne Gore – kazali u iz Vlade objašnjavajući zašto drugi put u 11 godina, mijenjaju osnovni planski koncept po kome se razvija Porto Montenegro.

Po novom konceptu DSL-a, marina Porto Montenegro imaće 850 vezova, a na kopnenom dijelu biće pet različitih zona koje će saobraćajno biti bolje povezane sa centrom Tivta i Seljanovom.PLanirane su nove rezidencijalne vile, ugostiteljski i trgovinski objekti, ako i tri nova hotela, te broni drugi prostori različitohg sadžaja i centralni trgom od 10.500 kvadrata.
Novim izmjenama i dopunama DSL “Arsenal biće uklonjeni i dislocirani ostaci srednjevjekovnog ljetnjikovca Radali na Seljanovu.

2 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code