Za njegu starih u Herceg Novom potrebno 8 gerontodomaćica

Za njegu starih u Herceg Novom potrebno 8 gerontodomaćica

1
Podijeli

Opština Herceg Novi, odnosno Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisao je 7. maja oglas za 8 referentkinja – gerontodomaćica za projekat „Njega starih lica“, na period od dvije godine.

Kako je navedeno u pozivu, kandidatkinje koje budu aplicirale, od posebnih uslova neophodno je da posjeduju SSS ( III ili IV stepen obrazovanja ), najmanje godinu radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima te sertifikat/uvjerenje za obavljanje poslova gerontodomaćice.

Picerija i restoran

Pored posebnih uslova, gerontodomaćice moraju da ispunjavaju opšte uslove utvrđene Članom 32. Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Takođe, kandidatkinje su dužne da dostave dokaz da nijesu ostvarile pravo na otpremninu, jer lice kojem prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade ili lokalne uprave, ne može zasnovati radni odnos u državnom odnosno lokalnom organu u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine, u skladu sa odredbama Zakonao državnim službenicima i namještenicima.

Dokumentacija se može predati u Građanskom birou Opštine. Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Podsjetićemo da je Opština Herceg Novi početkom aprila nastavila projekat „Njega starih lica“, kojeg će sprovoditi naredne dvije godine. Projektom, koji je počeo 2005. god obuhvaćeno je 80 korisnika sa prebivalištem na teritoriji Herceg Novog starijih od 65 godina.

Podrška starim licima odnosi se na: pomoć pri obezbjeđivanju ishrane, pomoć prilikom održavanja lične higijene, pri održavanju odjevnih predmeta i posteljine, pomoć u zagrijavanju prostorija, u održavanju higijene stana, aktivnostima kojima se zadovoljavaju rekreativne, kulturno-zabavne, radno-stvaralačke i religiozne potrebe korisnika, zatim u aktivnostima u održavanju dobrog zdravstvenog stanja, kao i pomoć pri zadovoljenju socijalnih potreba korisnika (nabavka novina, plaćanje računa, odlazak kod doktora, kupovina igara na sreću i sl.).

1 komentar

  1. Molimo ,
    Pomoc starijim sugrađanima je neophodna i treba imati stabilanbudjet i Trajan za ove namjene

    Takodje,treba za mladu populaciju osoba da zdravstvenim smetnjama,fizičkim i mentalnim,uvesti kucnu posjetu i pomoćaravno uz prethodno obučene terapeutesšto to izostavljati kad ima usamljenih bolesnih mladih osoba sa roditeljima narudenogzdrsvljs koji im pomoc samo ne mogu pružiti,of oblačenja, kupanja,brijanja,izlaska do prodavnice, autobusagrads i slično,stalno o ovome pišemo i tražimo i nadam se da će ova opštinska rukovodeća struktura uspjeli da inicira obuku terapeuta za osi i obezbjeđuje trajno finansiranje

Ostavite komentar

*

code