Početna Turizam Za Program razvoja nautičkog turizma 80 hiljada eura

Za Program razvoja nautičkog turizma 80 hiljada eura

1

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdvojiće 80 hiljada eura za izradu Programa razvoja nautičkog turizma Crne Gore 2021 – 2023. godine, sa akcionim planom do 2023.godine.

Herceg Novi

Program je ključni dokument kojim će se stvoriti podloga za razvoj nautičkog turizma u Crnoj Gori, vodeći računa o životnoj sredini i povezivanju sa EU Strategijom razvoja cirkularne ekonomije. Programom će se definisati vizija razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori i operativni ciljevi.

Cilj izrade Programa obuhvata nekoliko segmenata: definisati mrežu luka nautičkog turizma i predložiti tretman pojedinih sadržaja, odrediti zone sidrišta za kruzere i mega jahte na području Bokokotorskog zaliva, definisati mrežu luka nautičkog turizma te ih razvrstati na objekte od nacionalnog interesa, odrediti optimalnu mrežu sidrišta za kruzere i mega jahte shodno kapacitetima (turistički, prostorni, itd. pojedinog područja).

Osim toga, Programom bi trebalo definisati posebne standarde zaštite životne sredine u lukama nautičkog turizma zavisno o stepenu zaštite pojedinog akvatorijuma, identifikaciju problema kod razvoja nautičkog turizma, sigurnost i bezbjednost nautičara, sistem sigurnosti plovidbe i zaštita mora od zagađenja.

Neophodno je takođe sprovesti istraživanje broja stranih i domaćih plovila koji ostaju na vezu tokom godine, zbog velike frekvencije brodskog saobraćaja u Bokokotorskom zalivu koji je pod zaštitom UNESCO (u toku sezone krstari preko 440 kruzera i preko 2000 jahti) sagledati uvođenje modernog i detaljnog sistema nadzora i upravljanja brodskim saobraćajem, istraživanje i prijedlog za povećanje sidrišta za kruzere i mega jahte u Bokokotorskom zalivu.

Analiza bi obuhvatila i istraživanje gornje granice prihvata nautičkih plovila u crnogorskim marinama, formiranje nautičkih patrola, istraživanje razvijenosti nautičke ponude – sadržaj marine: servis plovila, pilotska služba, stanice za gorivo, free shop, restorani, prodavnice itd te istraživanja po opštinama o posjetama nautičara jedriličara i onih sa motornjacima, kao i kolika je potreba za zimovnicima.

Za izradu Programa izvođač ima rok od 10 mjeseci.

Zainteresovani ponude mogu dostavljati do 31. januara sljedeće godine.

1 komentar

  1. “Program razvoja nautičkog turizma…”
    Za ovaj nebulozni projekat će se odvojiti 80.000 eurića koji će se preliti u džepove nekih pojedinaca kao vanredna nagrada za službovanje Vlasti.
    Mogli bi i meni dati recimo 10-20 hiljada eurića da im napravim projekat za picigin koji bi potom zarazio čitav svijet i to – GARANTOVANO!

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code