ZA PROJEKAT “MALA LUŠTICA” IZMJENE DSL PO UBRZANOM POSTUPKU

ZA PROJEKAT “MALA LUŠTICA” IZMJENE DSL PO UBRZANOM POSTUPKU

162
0
Podijeli

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i kompanija Northstar doo zaključili su sporazum o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije za “sektor 32”, odnosno prostor planiranog turističkog naselja “Mala Luštica” u Opštini Herceg Novi, po skraćenom postupku.

Ovaj investitor se obavezao nakon više pregovora i nakon što je Skupština Crne Gore verifikovala Aneks ugovora, da od 3. decembra 2013. godine pa u narednih pet godina realizuje minimalne investicione obaveze od 141 milion eura.

Picerija i restoran

Izmjene i dopune DSL donose se za period do 2020. godine, a nosilac pripremnih poslova na izradi i donošenju Izmjena i dopuna DSL je Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Sredstva će obezbijediti Northstar, dok je rok za izradu izmjena i dopuna 30 dana, od dana zaključivanja ugovora između nosioca pripremnih poslova i obrađivača plana “Monte CEP” d.o.o. iz Kotora.
U pojašnjenju koje je sa ovim sporazumom bilo pred Vladom navodi se da je preduzeće „Northstar” 11. septembra 2009. godine sklopilo ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta u Opštini Herceg Novi, sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja turističkim kompleksom. Ovaj prostor, okvirne površine 36 ha, planski je definisan u Državnoj studiji lokacije “Sektor 32”.
„Northstar” je, podnio inicijativu za izradu izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 32″ po skraćenom postupku. Uz inicijativu je dostavljen Master plan „Montrose” kojim se predlažu promjene čijim prihvatanjem bi se omogućila realizacija strateških potreba i ciljeva investicije, doprinijelo kvalitetu turističke ponude i imidžu poluostrva Luštica, Boke Kotorske i Crnogorskog primorja u cjelini.
Na osnovu podnesene inicijative Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Investitor – Preduzeće „Northstar” su zaključili Sporazum o izradi Izmjena i dopuna DSL “Sektor 32”, na koji je Vlada Crne Gore dala saglasnost. Ugovorom predviđena minimalna investiciona obaveza je 141.800.000 eura.
Britanska kompanija „Nord star” je zakupila 505.000 kvadrata zemlje u uvali Donji Klinci na Luštici radi izgradnje turističkog kompleksa. Najavljena je investicija od 210 miliona eura, od čega u prvoj fazi oko 140 miliona eura za kompleks sa hotelom visoke kategorije i 29 luksuznih vila, ugostiteljskim i trgovinskim sadržajima na oko 70 hiljada kvadrata.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code