Početna Društvo Za skoro 2 godine kazne zbog korupcije 221 hiljada eura

Za skoro 2 godine kazne zbog korupcije 221 hiljada eura

0

Od početka 2016, godine, kada je i osnovana, Agencija za sprječavanje korupcije podnijela je 1.213 zahtjeva za pokretanje prekršanjih postupaka zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Riješena su 1.062 predmeta i izrečene novčane kazne u visini od 221.877 eura. Povodom kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije, u dosadašnjoj praksi je najvša izrečena kazna nadležnih sudova za prekršaje  iznosila 600€, dok je zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja najviša izrečena kazna  bila 6.000€.

Ovo je povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kazao direktor Agencije za sprječavanje korupcije, Sreten Radonjić, saopštavajući rezultate mjera za efikasnije sprječavanje korupcije u  Crnoj Gori, a koje su propisane nacionalnim antikorupcijskim zakonima, kao i Konvencijom UN za borbu protiv korupcije. Od njenog usvajanja u Meksiku prije četrnaest godina se datum 9. decembar obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Kroz institut prevencije sukoba interesa i kontrole ograničenja u obavljanju javnih funkcija, na osnovu Odluka i Mišljena Agencije, preko 140 javnih funkcionera od početka rada Agencije do 1. decembra 2017. godine je dalo ostavku ili je razriješeno sa javne funkcije.

Provjera prihoda i imovine, podataka

Kroz mehanizam provjere prihoda i imovine javnih funkcionera Agencija je unaprijedila nivo discipline i odgovornosti javnih funkcionera da prijavljuju prihode i imovinu, odnosno da preko 90 odsto javnih funkcionera u zakonskom roku dostavlja Agenciji izvještaje o prihodima i imovini, dok je njih preko 70% u 2016. i 2017. dalo Agenciji saglasnost za pristup podacima na njihovim bankovnim računima.

Radi efikasnije provjere podataka iz izvještaja o njihovim prihodima, Agencija je povezivana sa bazama podataka MUP-a, Poreske uprave, Centralnog registra privrednih subjekata, Uprave za nekretnine i  Centralne depozitarne agencije. Nakon kontrola dostavljanja izvještaja o prihodima i imovini kao i provjera imovinskih kartona, Agencija je od januara 2016. do 1. decembra 2017. okončala 294 upravna postupka u kojima je kršenje zakona utvrđeno u ukupno 215 predmeta.

Zaštita zviždača

U oblasti zaštite zviždača, Agencija je donijela tri Mišljenja na osnovu kojih je zviždačima dodijeljena zaštita. Kao najuspješnije rezultate u postupcima zaštite Radonjić navodi da su dva zviždača nakon davanja pozitivnog Mišljenja Agencije, unaprijeđena na svojim radnim mjestima, dok je Agencija u jednom slučaju pružila neophodnu stručnu pomoć zviždaču u postupku pred sudom.

Zapošljavanje tokom vikenda i praznika

Ključna aktivnost Agencije u toku 2017. je bila pokretanje postupaka po službenoj dužnosti, u toku kojih je utvrđeno da je u periodu od 1. januara do 1. novembra ove godine, 92 javnih preduzeća i drugih pravnih lica, čiji je osnivač ili vlasnik država, raspisalo 398 oglasa za 566 slobodnih radnih mjesta u trajanju od jednog dana za vrijeme vikenda i državnih praznika.

Agencija je utvrdila da primjena takve prakse predstavlja rizik za nastanak korupcije, zbog čega je dala preko 390 preporuka za otklanjanje korupcijskih rizika. U drugoj polovini godine je došlo do smanjenja ovakve prakse pa će Agencija ovu akciju nastaviti i u narednom periodu.

Nedozvoljeno lobiranje

Nakon intenzivne kampanje jačanja javne svijesti o prevenciji nedozvoljenog lobiranja, šest kandidata je u ovoj godini položilo ispit za obavljanje djelatnosti lobiranja, a jedan od njih je dobio odobrenje od Agencije za obavljanje ove djelatnosti i upisan je u registar lobista kao zvanično prvi lobista u Crnoj Gori.

Radonjić je dematovao pojedine tvrdnje o uticaju političkih struktura na rad Agencije. Po njegovim riječima, Agencija je samostalan organ,  koji je i finansijski nezavisan s obzirom da ima zakonski definisan budžet u iznosu od najmanje 0.2 odsto državnog budžeta. U sprovođenju zakonskih nadležnosti postupa nepristrasno i neselektivno, u potpunosti se pridržavajući Planova rada koje je usvojio Savjet Agencije, kao i na osnovu proaktivnh inicijativa koje su dobile jednoglasnu ili većinsku podršku Savjeta.

Pozitivne ocjene ekspertske misije EU

Aktivnosti Agencije naišle su na pozitivne ocjene ekspertske misije EU koja je u junu boravila u Agenciji, obavila analizu radnih procesa i utvrdila da je implemantacija propisa u oblasti antikorupcije na boljem nivou i da bilježi značajan progres u poređenju sa prethodnima godinama, kao i da je Agencija nezavisno državno tijelo sa visoko stručnim kadrom, dobrim strateškim planovima i planovima rada, realno definisanim budžetom, kvalitetno uspostavljenom metodologijom rada, te naprednim tehnološkim i informacionim rješenjima – navodi Radonjić.

Po njegovim riječima, sugestije koje su eksperti saopštili su se više odnosile na određena zakonska rješenja i njihovu učinkovitost, nego na sam rad Agencije.

Borba na lokalnom nivou

Borbu protiv korupcije na lokalnom nivou sprovodi Komisija za praćenje realizacije akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Kada je riječ o Opštini Herceg Novi, posljednji Akcioni plan donesen je za period 2013.-2014. godine, kako je istaknuto na opštinskom saju.

Članovi Komisije u našoj Opštini su Tomica Milošević, koordinator, članovi Vladimir Mračević, Predrag Anđelić, Velimir Đurđević, Novica Gecaj, Marina Vuksanović, Dragica Ivanović, Dragana Zečević Plavanski i Jovan Subotić.

Besplatnim pozivom na telefonski broj 0800 88 000 građani mogu prijaviti koruptivne radnje u lokalnoj samoupravi. Takođe, prijave mogu biti poslate bilo na elektronsku, bilo na standardnu adresu. O svim prijavama raspravlja  Komisija.

Za prijem i postupanje po prijavi zviždača u Herceg Novom je, u kabinetu predsjednika Opštine Stevana Katića, ovlašćen Miodrag Bajković.

Lokalna uprava u Herceg Novom nema evidenciju koliko je prijava stiglo državnim i opštinskim organizacijama u Novom, odnosno do sada nije bilo prijava zviždača, kazao je ranije za Radio Jadran Bajković.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code