Početna Naslovna Za uređenje Solila 20 hiljada eura

Za uređenje Solila 20 hiljada eura

2

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom opredijeliće 20 hiljada eura za uređenje i održavanje specijalnog rezervata prirode Tivatska solila.

Kako se navodi u javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg izvođača, uređenje i održavanje podrazumijeva: sanaciju postojećih metalnih i drvenih tabli, postavljanje informativnih tabli, košenje trave i uklanjanje korovske vegetacije, poporavku mostova i rukohvata, tamponiranje staze, sanaciju nasipa i druge.

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja. Rok izvršenja ugovora je 45 kalendarskih dana od zaključenja ugovora.

Ponude se predaju radnim danima od 9 do 15 sati, zaključno sa 09.01.2020. godine do 10 sati i to: neposrednom predajom ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Popa Jola Zeca, 85310 Budva.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 09.01.2020. godine u 10:30 sati, u prostorijama Morskog dobra.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 40 dana od javnog otvaranja ponuda.

Na Tivatskim solilima registrovano je više od 110 vrsta ptica, od kojih više od 100 uživa određeni vid zaštite. Osim ptica, Solila predstavljaju stanište i za 14 vrsta vodozemaca i gmizavaca koje je Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) svrstala u grupu “ranjive” (VU), od čega tri predstavljaju ugrožene vrste na ivici opstanka na globalnom nivou (EN). Zbog svega ovoga Solila su 2008. godine, Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, stavljena pod zaštitu kao posebni (specijalni) rezervat prirode i kao takva upisana u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Crnu Goru.

Od novembra prošle godine, Solila su član Mreže Parkova Dinarida, pored Parka prirode Orjen, Parka Tivoli, Rožnik, Šiško brdo iz Slovenije i Javne ustanove Zeleni prsten iz Hrvatske.

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja, broji ukupno 92 zaštićena područja iz osam zemalja regiona – od Slovenije do Bugarske.

2 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code