Početna Društvo Zadužbina u Srbini mora zadržati autentičan izgled, počinje izrada idejnog rješenja i...

Zadužbina u Srbini mora zadržati autentičan izgled, počinje izrada idejnog rješenja i glavnog projekta

11

Uprava javnih radova Crne Gore raspisala je tender za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije objekata zadužbina porodice Bošković- Đurović- Laketić u naselju Srbina. Za taj posao tenderom je predviđeno 60 hiljada eura. Poziv je otvoren do 12. oktobra.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je, na osnovu zahtjeva Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, 23. avgusta donijela Rješenje o konzervatorksim uslovima za potrebe izrade UT uslova za za izradu tehničke dokumentacije za za rekonstrukciju pomenutih objekata. Zahtjev je podnešen 10. juna.

Kako se navodi u Rješenju, izradi konzervatsorskog projekta trebalo bi pristupiti u skladu sa načelima zaštite kulturne baštine i kroz studijski pristup, na osnovu proučavanja ambijentalnih vrijednosti prostora i urbanističkih, arhitektonskih, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti očuvanih istorijskih naselja u Herceg Novom.

Rekonstrukciju „stare škole“ potrebno je predvidjeti u postojećim gabaritima, formi volumenu i materijalizaciji, ističe se u Rješenju. Neophodno je rekonstruisati prvobitni izgled i visinu krova, nagib krovnih ravni, izgled i materijalizaciju krovnog vijenca, dimnjaka, krovni pokrivač, oluke. Neophodno je zadržati dispoziciju i proporcije otvora, a materijalizaciju i podjelu vrata i prozora predvidjeti u odnosu na autentičan izgled. Takođe, neophodno je zadržati izgled francuskog balkona na srednjoj osi.

U smjernicama Uprave za zaštitu kulturnih dobara, dalje se navodi da je neophodno i zadržati malter na fasadi ukoliko je moguće. U suprotnom, predvidjeti malterisanje malterom istog sastava i kolorita kao što je autentični.

Podjela unutrašnjeg prostora takođe bi trebalo da bude sačuvana u najvećoj mjeri. Međuspratnu konstrukciju i pregradne zidove trebalo bi raditi u savremenim materijalima koji će pojačati statičku stabilnost objekta. Uz to, metalnu ogradu i kapiju neophodno je konzervirati.

Visina krova, nagib krovnih ravni, izgled i materijalizacija krovnog vijenca dimnjaka, krovnog pokrivača i oluka takođe mora biti zadržana. Uz to, materijalizaciju i podjelu vrata i prozora i njihovu eventualnu rekonstrukciju trebalo bi predvidjeti u odnosu na autentičan izgled.

Autentičan izgled prilikom konzervacije trebalo bi da zadrži i metalni balkon.

Kad je riječ o fasadi, nju je potrebno konzervirati uz sanaciju naknadno malterisanih površina ili ponovo malterisati po uzoru na originalnu.

Kameno popločanje ispred objekta mora biti zadržano, kao i kameni pižuo, stepenište i ograda.

Klima uređaj mora biti uklonjen sa objekta kao i platnena tenda, koju bi trebalo zamijeniti drugim načinom zasjenjivanja.

Kad je riječ o hortikultunom uređenju, neophodno je zadržati svo visoko rastinje, i na većem dijelu „slobodnih“ površina parcele formirati koncentracije autohtonog rastinja. Ostale slobodne površine bi trebalo urediti u skladu sa budućom funkcijom.

Sadržćaj konzervatorskog projekta neophodno je uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru, koji je na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara donijelo Ministarstvo kulture.

Projekat urađen u skladu sa navedenim uslovima potrebno je dostaviti Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Podsjetićemo da se pomenuta zadužbina nalazi u jugoistočnom dijelu KO Topla, u zaštićenoj zoni kulturnog dobra Turski čardaci i tvrđava Španjola. Zadužbinom porodice Bošković – Đurović- Laketić, u kojoj je 1858. godine počela da radi Srpska zakladna pomorska škola sada „gazduje“ resorno Ministarstvo. Ova je zadužbina bila vlasništvo OŠ Milan Vuković do odluke Ministarstva prosvjete 2006. godine, kada je vlasništvo prešlo na državu. Tek 2011. ono je i formalizovano, a prenos je izveden na tri objekta.

11 Komentari

  1. Prelijepo zdanje, vrlo rijetki elementi arhitekture, zaista jedna relikvija vrijedna paznje i restauracije. Pogledajte samo te oblike pravilne kocke. Toliko ispred svog vremena, toliko inovativno, prosto te prisiljava da stanes i razmisliš da li postoji vrijednija zgrada u nasem gradu. Zaista neprevazidjeno i raritetno prije svega…

    2
    1
  2. Obavezno ovu zakladu vratiti u njenu namjensku funkciju i ponovo pokrenuti Srednju Pomorsku Skolu u Herceg Novom, bas u ovoj zgradi, jer je bukvalno oteta za vrijeme Komunizma i premjestena nepravedno u Kotor. Mozda treba razmisliti i o Fakultetu za Pomorstvo, pa cak i kao dio privatnog Pomorskog Fakulteta iz Bara, buduci da vlasnik tog Fakulteta nosilac 50% Novske krvi i gena po majci iz Konjevica.

    22
    5

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code