Zajednički cilj: Potpuna integracija romske i egipćanske populacije

Zajednički cilj: Potpuna integracija romske i egipćanske populacije

0
Podijeli

U Crnoj Gori, prema popisu iz 2011. godine živi blizu 9 hiljada pripadnika romsko-egipatske populacije, od čega ih je najviše nastanjeno u Podgorici, Nikšiću i Beranama. Vlada Crne Gore je u martu prošle godine donijela novu strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, kazao je predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ramiz Šahman na regionalnoj konferenciji o inkluziji romsko-egipatske populacije, u hotelu Palmon Bay u Igalu.

– Radi se o strategiji koja se sprovodi kroz jednogodišnje akcione planove, a njen osnovni cilj je socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz poboljšanje socio-ekonomskog položaja. Rezultati dosadašnjih realizovanih mjera i strateških dokumenata su ohrabrujući. Međutim, nisu onakvi kakvi bismo željeli da budu, pogotovo kada je riječ o 4 ključne oblasti, a to su: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje – naveo je Šahman.

Picerija i restoran

Po njegovim riječima, Romi su u Crnoj Gori danas najugroženija manjinska nacionalna zajednica. Niska ekonomska moć, nizak stepen obrazovanja, mali broj zaposlenih, neadekvatni stambeni uslovi, socijalna neprihvaćenost, samo su neki od uzroka lošeg položaja u društvu ove zajednice.

Crna Gora je u periodu građanskog rata u Hrvatskoj, a poslije i u BiH postala utočište za izbjegla lica romsko-egipatkse populacije, navodi Šahman.

– U tom periodu Crna Gora je uspjela da se izbori sa svim izazovima koje su te migracije doprinijele. U tim teškim vremenima u Crnoj Gori su ljudi pomagali ljudima, bez obzirna na nacionalnu pripadnost, tako da možemo reći da je Crna Gora danas jedinstveno jedinstvo različitosti – kazao je on i dodao da je jedan od osnovnih ciljeva Minstarstva za ljudska i manjinska prava puna integracija manjinskih naroda u društveni život, uz očuvanje i razvijanje njihove nacionalne i kulturne posebnosti, kao i unapređenje njihovih zagarantovanih prava i sloboda kroz bolju implementaciju i jačanje postojećih institucija.

Ovu prvu Regionalnu konferenciju koju Opština Herceg Novi realizuje kroz učešće u projektu “Dobrodošli u Evropu: integracija, inkluzija i internacionalizacija – 3i” otvorila je potpredsjedncia Opštine, Danijela Đurović.

Projekat, na kojem Opština Herceg Novi učestvuje sa svojim evropskim partnerima iz Estonije, Švedske, Italije, Finske i Letonije, posvećen je inkluziji i integraciji svih onih koji se nalaze pred vratima Evropske unije, poput Crne Gore kao najnaprednijeg kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana.

– Integracija Roma predstavlja važan element u procesu proširenja. Prije pristupanja, zemlje će morati da dokažu ostvarivanje konkretnog napretka u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja i ostvarivanja prava na lična dokumenata svih lica koja žive u Crnoj Gori. Dekadom inkluzije Roma integracija Roma je stavljena kao jedan od važnih prioriteta političke agende: i projekat „Integracija Roma 2020“ predstavlja potvrdu značaja Dekade u zemljama proširenja, među kojima je i Crna Gora, gde se nastoje ostvariti održivi rezultati na terenu – kazala je Đurovićka.

Saradnja sa Centrom za Socijalni rad

Unapređivanje socio-ekonomskog statusa RE populacije, kako je kazao predstavnik Centra za socijalni rad u Opštini Herceg Novi, Emrah Jefkaj, jedino je moguće kroz njihovo uključivanje u sve segmente društvenog života, od djetinjstva, preko uključivanja u sistem obrazovanja do otvaranja mogućnosti za njihovim zapošljavanjem.

– Centar za socijalni rad, u skladu sa zakonskim regulativama, posebno pruža pomoć i podršku porodicama RE populacije čija su djeca uključena u obrazovni sistem. Kroz nadležnosti organa starateljstva, savjetodavnim terapijskim radom sa roditeljima i djecom RE populacije pruža se podrška u cilju širenja svijesti, značaja obrazovanja, upoznavanja sa njihovimm pravima i obaevzama, kao i opšteg unapređenja njihovog funkcionisanja – kazao je Jefkaj.

Centar za socijalni rad Herceg Novi radi aktivacije i sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje realizuje projekat čiji je opšti cilj da se poboljša socijalna inkluzija ranjivih kategorija kroz zapošljavanje i poboljša njihov pristup tržištu rada.

Projekti NVO Mladi Romi

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha kazao je da više voli da priča o rješenjima za obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje ove populacije, nego o problemima. Naveo je nekoliko konkretnih aktivnosti i mjera koje Opština Herceg Novi sprovodi u saradnji sa ovom NVO, kao što su otvaranje kancelarije NVO Mladi Romi u 2006. godini, donošenje lokalnog akcionog plana za inkluziju romske zajednice u 2009. godini, kao i Lokalne studije 2014. godine. Ona je rezultirala gradnjom stambenih jedinica za pripadnike romske populacije u Novom, uz pomoć njemačke Ambasade i organizacije “Help”.
Kako je kazao, kao generalni problem u procesu inkluzije Roma i Egipćana je održivost programa i projekata koji se pokažu kao pozitivne prakse.

– Mišljenja sam da se pozitivne prakse, koje su ustanovljenje moraju održati kroz saradnju sa Opštinom i drugim institucijama, a prije svega sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, te sa međunarodnim fondovima, prije svega EU fondovima- kazao je Jaha.

On je podsjetio na aktuelne projekte koje sprovodi NVO Mladi Romi u saradnji sa lokalnom zajednicom, a koji su finansijski podržani iz evropskih fondova. Izdvojio je “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezapolenih žena”, ali i ukazao na distancu i rezervu koja postoji prema romskoj zajednici, kada je riječ o realizaciji projekata koji uključuju i većinsku zajednicu.

Džafer Brahimi: Tivatska opština za primjer

U tivatskoj u OŠ “Drago Milović”, angažovan je kao medijator i posrednik u rješavajnu problema sa kojima se susreću djeca RE populacije u toku osnovnog obrazovanja, Džafer Brahimi, predsjednik Udruženja Egipćana u Crnoj Gori.

– Kao medijator reagujem i obavljam razgovor sa profesorima, roditeljima i rješavamo probleme na najbolji mogugići način i djecu vraćamo nazad u školu. Kada sam počeo da radim 2005. godine bilo je samo osam učenika Egipćana, a sada zahvaljujući našem Udruženju i podršci Opštine, koja nam je dala prevoz, pribor i sve što treba učenicima, imamo 113 učenika u osnovnoj i šestoro u Srednjoj školi – ispričao nam je Džafer Brahimi, ponosan što je već dvije godine uspio da male Rome i Egipćane upiše u vrtić o trošku Opštine.

U tivatskoj Opštini jedan dio RE populacije živi u veoma lošoj materijalnoj situaciji, posebno u naselju Lovanja, gdje bez struje, vode i kanalizacije boravi 18 porodica. Ove godine organizacija “Help” dodijelila je 4 stana ugroženim porodicama ove populacije u Tivtu.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code