Početna Društvo Zaključena javna rasprava o Nacrtu Statuta Opštine Hreceg Novi: Predloženi novi simboli...

Zaključena javna rasprava o Nacrtu Statuta Opštine Hreceg Novi: Predloženi novi simboli grada

1

Novim Nacrtom Statuta Opštine Herceg Novi predloženi su novi simboli, grb i zastava. Praznik grada ostaje kao i do sada, Dan oslobođenja, 28.oktobar. To je na sinoćnjoj centralnoj javnoj raspravi obrazložila predsjednica Komisije za izradu Nacrta, Nataša Musić Potkonjak.

Pored nje, građanima su o novom dokumentu govorili i član Komisije Vasilije Bjeletić, kao i autor predloga novih simbola Opštine, heraldičar i arhitekta Srđan Marlović.

Nacrt Statuta je u potpunosti u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Prema riječima Musić Potkonjak, opštine su dužne statute i druge opšte akte uskladiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.

Pri izradi simbola Opštine Herceg Novi autor je poštovao zakonske odredbe da oni moraju biti u skladu sa kulturnim, istorijskim i prirodnim obilježjima grada, kazala je Musić Potkonjak.

U toku je proces usaglašavanja sa Ministarstvom javne uprave, koje treba da da saglasnost na nove simbole.

Musić Potkonjak je obrazložila  izmjene koje donosi Nacrt Statuta, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a koje se tiču poslova Opštine, raspolaganja imovinom,  nadležnosti i rada predsjednika, Skupštine opštine i organa uprave, zatim postupaka, uslova i kriterijuma za izbor i imenovanja, učešća građana, javnosti i transparentnosti rada.

Predlog novih simbola i detaljno obrazloženje svakog od elemenata je predstavio autor, Srđan Marlović.

Javna rasprava na Nacrt Statuta Opštine Herceg Novi počela je 11. septembra, trajala 15 dana i završava danas.

Uvid u Nacrt Statuta omogućen je na sajtu lokalne uprave, objavljivanjem u medijima, kao i u štampanoj formi, u Opštini i svim mjesnim zajednicama.

Javnu raspravu na Nacrt Statuta Opštine sprovela je Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Herceg-Novi i Predloga Poslovnika Skupštine Opštine Herceg-Novi. Sve primjedbe, predlozi, sugestije i  mišljenja koji su dostavljeni u pismenoj i elektronskoj formi, kao i na centralnoj javnoj raspravi, Komisija će razmotriti i uvrstiti u Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code