Početna Ekonomija Zakup 11 javnih plaža od 500 do preko 2 hiljade eura

Zakup 11 javnih plaža od 500 do preko 2 hiljade eura

3

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za zakup 11 javnih kupališta na području Herceg Novog. Lokacije se daju u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti.

Ugovori se zaključuju za 2020. godinu, računajući od dana zaključenja ugovora do  31.12.2020. god. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 3  godine, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom, da ugovor nije jednostrano, ili sporazumno raskinut, ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i korisnika/zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Najskuplja minimalna cijena zakupa u ovom pozivu je za kupalište u Njivicama, plaža u dužini od 115 m/površine 700 m2, u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta definisana kao javno porodično kupalište. U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar, bar površine 6 m2 bez terase, konzervator za sladoled.  Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) je 2.270 eura.

Nešto jeftinija minimalna cijena zakupa ponuđena je za plažu u Bijeloj, u središnjem dijelu naselja, obala ispred škole dužine 50 m/površine 380 m, u zahvatu od ponte uključujući i pontu zapadno u dužini od 50 m, sa pripadajućim akva prostorom. Kupalište je kategorisano kao javno-porodično. U okviru kupališta može se odobriti plažni bar bez terase, bar površine 6 m2. Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.690 eura.

Mala pješčana plaža sa istočne strana plaže Yahting club, u dužini od 50 m2/površine 200 m2,  sa pripadajućim akva prostorom, klasifikovana je kao javno kupalište, bez plažnog mobilijara gdje nije planirano postavljanje privremenih objekata. Minimalna cijena korišćenja/zakupa je 500 eura.

Dio morskog dobra na Savini, sa zapadne strane Bolnice Meljine, plaža u dužini od 45 m2/površine 400 m2 , sa pripadajućim akva prostorom, kategorisana je kao javno kupalište za pse. U okviru kupališta nije planirano postavljanje privemenih objekata, a minimalna cijena korišćenja/zakupa je 500 eura.

Preostalih 7 kupališta daju se u zakup po minimalnoj početnoj cijeni od 500 eura, a nalaze se na Savini, u Baošićima, Bijeloj i dvijema lokacijama na Luštici: obala u uvali Mirišta i obala na otvorenom moru u uvali Dobra luka.

Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju. Zainteresovani ponuđači, ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu preuzeti tendersku dokumentaciju svakog radnog dana u Javnom preduzeću u Budvi, kod ovlašćenog lica od 8,30 do 15 časova (sa pauzom od 11.30-12.00 časova), od dana objavljivanja Javnog poziva do 28.05.2020.god.

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50 eura a uplata se obavlja na žiro račun broj 520-3172-65 kod Hipotekarne banke sa naznakom „otkup tenderske dokumentacije za kupalište broj_______________“.

3 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code