Početna Ekonomija Zakup pristaništa u Baošićima, 3 javna kupališta i 11 lokacija za terase

Zakup pristaništa u Baošićima, 3 javna kupališta i 11 lokacija za terase

2

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom pozvalo je zainteresovane da se odazovu na poziv za zakup pristaništa i privezišta sa mandraćem u Baošićima sa pripadajućim akvaprostorom. Pristanište je prema namjeni određeno za komunalni i komercijalni privez plovnih objekata.

Dužina operativne obale za pristajanje plovila je 17.5m, površina 35m2. Dužina operativne obale za komunalne vezove je 35 m, pocršina 70m2, operativne obale za komercijalne vezove 60 m, površina 120 m2.

Površina akvatorija privezišta iznosi 400 m2.

Početna odnosno najniža cijena zakupa je 1.600 eura.

Naknade za pristajanje i vezivanje definisane, korišćenje navoza, sidrenje su javnim pozivom

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2021. god. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 2 godine, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između JPMD i korisnika/zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Poziv je otvoren do 5. jula.

Podsjetićemo da su prema javnom pozivu JPMD u Herceg Novom ponuđena u zakup 3 javna kupališta, a otvaranje ponuda zakazano je za sjutra. Danas do 15 h moguće je predati dokumentaciju za zakup 11 lokacija za privremene objekte odnosno ugostiteljske terase. Izbor najboljeg ponuđača najavljen je za 28. jun, u 13 h, u upravnoj zgradi preduzeća u Budvi.

2 Komentari

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code