Početna Društvo Zakupci morskog dobra nijesu poštovali propise, više od 20 nepravilnosti na plažama...

Zakupci morskog dobra nijesu poštovali propise, više od 20 nepravilnosti na plažama i lokalima

5

Služba za kontrolu i održivi razvoj zone morskog dobra Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom je krajem avgusta i tokom septembra uočila 22 nepravilnosti u pojasu morskog dobra u Herceg Novom, o čemu su sačinjene službene zabilješke, navodi se na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Na jednom od kupališta, čiji je korisnik firma “Extra plan Božović”, konstatovano je da se u zahvatu kupališta izlijevaju fekalije na obalnom dijelu kupališta iz postojeća 3 atmosferska propusta kojim se voda sa šetališta odvodi u more. Konstatovano je da zagađenje mora nastaje zbog nelegalnih priključaka djelova fekalne kanalizacije sa privatnih posjeda u zaleđu kupališta na atmosfersku kanalizaciju. Naloženo je utvrđivanje i otklanjanje nelegalnih priključaka.

Iznad kupališta čiji je pravni korisnik Krušo doo, postavljeni su privremeni objekti koji nijesu predviđeni Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019 – 2023. Godine. Riječ je o: 4 rashladne vitrine, dva konzervatora za sladoled i jedna polica sa prehrambenim proizvodima. Prijava je proslijeđena Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

Na kupalištu Žalo registrovana je jedna nepravilnost – da polovina kupališta nije bila oslobođena od plažnog mobilijara, dok su svi ostali uslovi plažnog reda ispoštovani: table, tuševi, kabine za presvlačenje, oprema za prvu pomoć, korpe za otpatke, obilježavanje kupališta sa mora, licenca za rad, spasilac… Prijava je proslijeđena Upravi za inspekcijske poslove.

U jednom od lokala iza tunela na Toploj ka Škveru, postavljena je terasa sa stolovima i stolicama na površini od 30m2, koja nije predviđena Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Prijava je proslijeđena Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

I ispred restorana Pronto Presto u Igalu takođe je postavljena terasa sa stolovima na 25 m2, koja nije predviđena Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra. Prijava je proslijeđena Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

Suprotno Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra, postavljena je i terasa ispred lokala Twins u Igalu, i bivšeg lokala Amor, a prijave su takođe proslijeđene Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

Inspekcija je konstatovala i da su tri lokala/restorana na Žanjicama takođe postavili terase suprotno Izmjenama i dopunama provremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Herceg Novi. Riječ je o lokalima Contakt, Porto Adriatic i Cuba libre.

Kod ugostiteljskog objekta Todo u Igalu konstatovano je odstupanje od važeće planske dokumentacije. Naime, na montažno-demontažnom privremenom objektu postojeća betonska podloga natkrivena je metalnom konstrukcijom koja je pokrivena termoizolacionim liemnim panelima.

Nepravilnost je uočena i na dijelu parcele u Igalu, koja je u državnom vlasništvu, čiji je nosilac prava korišćenja Institut, gdje je postavljena terasa natkrivena suncobranima, čime je odstupljeno od važeće planske dokumentacije.

U privremenom ugostiteljskom objektu ispod starog dijela Instituta (firma Kozomara doo) konstatovano je da je postavljena terasa od 250 m2, znatno veća od dozvoljenih dimenzija.

Prekoračenje u korišćenju površine parkirališta konstatovano je u Igalu, kod blatne plaže, gdje je funkcionisao privremeni parking na oko 3.500 m2, a čija je korisnica lokacije Anita Šimić.

Pravno lice “Grifone International” doo postavio je dva montažno demontažna objekta – terase, bez prethodno zaključenog ugovora o korišćenju morskog dobra, navodi se u dokumentaciji. Jedna od terasa postavljena je i na dijelu zemljišta koje je u državnom vlasništvu i zastakljena suprotno opisu privremenog objekta.

U restoranu “Šeki Nautilus” konstatovano je da na “donjoj” terasi iznad plaže boćno zastakljivanje terase nije predviđeno UT uslovima.

Bristol doo, kako se navodi, nije zaključio ankes ugovora o korišćenju morskog dobra za ovu godinu a postojeću terasu koja je evidentirana za korišćenje od 87 m2, povećao je na 108 m2.

Slične nepravilnosti evidentirane su još u restoranu Jedrenjak, lokalu iznad plaže bivšeg Hotela Tamaris, u “starom” Nautilusu (preko puta Case) inspekcija je posumnjala na bespravnu (do)gradnju na dijelu državne parcele iznad kupališta, restoran Ancora takođe je postavio dio terase suprtno Programu privremenih objekata, local “Plava trojka” kojom rukovodi Vuk Bulatović nije dobio UT uslove za lokaciju na kojoj je ugostiteljski objekat a nije zaključio ni ugovor o korišćenju morskog dobra za ovu godinu.

Sve prijave proslijeđene su Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi, odnosno Upravi za inspekcijske poslove.

5 Komentari

  1. Dve godine ja upozoravam da je AzuroBijela zabetonirao sve prilaze obali 100 metara duzini i srušio stepeniste da se može priči tako da sad samo gazda odlučuje ko može a ko ne da pridje kroz restoran što je nedopustivo.No gazda je našao riješenje iz DPS-a prešao u Demokrate i sad je opet i dalje zaštičen.O čemu mi pričamo džaba smo krečili !

    12
    1
  2. Cemu ce Sluzba komunalne policije i Sluzba inspekcijskog nadzora OHN kada neko drugi treba da im prijavi nepravilnosti cije otkrivanje je u njihovoj nadleznosti? Koliko li je tek nepravilnosti bilo u spicu stadjona kada su prijavljene nepravilnosti uocene krajem avgusta i pocetkom septembra?

    22

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code