Žustro o Nacrtu DSL-a sektor 2 – ušće Sutorine-Igalo: Veća zaštita zone...

Žustro o Nacrtu DSL-a sektor 2 – ušće Sutorine-Igalo: Veća zaštita zone zdravstvenog turizma

5
Podijeli

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije Sektor 2 – ušće Sutorine – Igalo i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu započeta je 24. avgusta, a trajaće do 7. septembra, ali po onome što su juče poručili građani sa okruglog stola u Herceg Novom to neće biti dovoljno vremena.

Obrađivač – Centar za arhitekturu i urbanizam Podgorica, prezentovao je Nacrt planskog dokumenta, zahvat i koncept po kojem je potrebno zaštititi rijeku Sutorinu, ali i srušiti pojedine nelegalne objekte u tom zahvatu. Dokument predviđa pet zona zaštite: plavnih površina, blatne plaže, ribolovnog i obalnog područja, morske trave posidonia oceanica, ali i koncesiono područje za eksploataciju blata (peloida).

Picerija i restoran

– U čitavom procesu postoje brojni proceduralni problemi, pravljen je odabir planskih dokumenta za izradu Nacrta, a pojedini su prestali da važe – kaže Saša Vujović iz Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog i dodaje:

– Naša primjedba je bila da su za jedan dio Sutorine stavili namjenu “ostale javne površine”, dok smo mi tražili “uređeno i zaštićeno zelenilo” u tom pojasu radi zaštite Sutorine, 25 m sa lijeve i desne strane obale – ističe Vujović.

Jasna je i primjedba Lidije Baković iz Sekretarijata za prostorno planiranje, koja je sugerisala da bi trebalo ovaj dokument uskladiti sa Nacrtom DSL-a za sektor 1, kako bi se poklopila gradnja šetališne staze od Njivica do Sutorine, odnosno Igala.

Građani zamijeraju i što su urbanističke parcele koje predviđa Nacrt jako male, pa stanje geodetske podloge ne odgovara stvarnom stanju, odnosno podacima iz Katastra. Nacrtom su ucrtane znatno manje katastarske parcele. Do tih dokumenata u novskom katastru je sada nemoguće doći zbog procesa legalizacije divljih objekata, a preostalo je do kraja raspave samo par dana.

Naučni saradnik u Institutu dr Simo Milošević u Igalu, dr Ljubo Radojičić insistirao je na većoj zaštitu peloidnog blata i morskih algi “posidonia oceanica”.

Stručnjaci za izradu strateške procjene uticaja na životnu sredinu kazali su da je to bio najvažniji segment njihovih primjedbi na Nacrt, te da će usloviti planera da što više zaštiti ljekovito blato. Predvidjeli su zaštitu Sutorine, spriječavanje bacanja otpada, ukidanje septičkih jama, gradnju separatora za kanalizaciju, kako bi spriječili odlivanje ulja u more.

Nacrt je predvidio gradnju novih plaža i uklanjanje velikog broja objekata koji su trenutno u procesu legalizacije.

S druge strane, neki preduzetnici su imali primjedbu što na području od Sutorine do Igala nije predviđena gradnja malih, odnosno kondo hotela.

Prostor lokacije Sektor 2 – ušće Sutorine – Igalo značajan je, ne samo za Herceg Novi, već i za državu, zbog čega se i pristupilo izradi Studije lokacije, koja bi prije svega trebalo u budućnosti da zaštititi blatnu plažu, koja je ugrožena neplanskom gradnjom i neselektivnim odlaganjem otpada.

Inače, ovaj planski dokument je prvo dostavljen svim zainteresovanim, od Morskog dobra do Opštine Herceg Novi. Nakon toga je dospio u resorno Ministartvo na reviziju, gdje je dobio veliki broj negativnih kritika.

Obrađivač je korigovao Nacrt i poslao ga na Javnu raspravu do 7. septembra. Podgorički Centar za arhitekturu i urbanizam će potom dati odgovore na primjedbe građana i organizacija, formulisati predlog ponovo za Ministarstvo. Tek tada će se znati hoće li Nacrt morati na ponovnu reviziju, ili će biti dostavljen Vladi na usvajanje.

5 Komentari

  1. A zašto Provodina nije obuhvaćena ovim našim hvaljenim, skupim i preskupim kanalizacionim sistemom? Gdje on počinje? Ili gdje on završava? Svakome je jasno kako se štiti čuveno igaljsko ljekovito blato i izvor mineralne vode!

  2. Ha, vic decenije, veca zastita zone zdravstvenig turizma, unisteno je sto se moglo unistiti, devastiralo se sto se moglo devastirati, rijeka Sutorina, veliki kanalizacioni odvod iz Sutorine u more, samo bih volio vidjeti kakva bi to trebala biti zastita.

Ostavite komentar

*

code